Dünya Kadınlar Günü ve HIV/AIDS

HIV ile Yaşayan İnsanların Yarısı ‘KADIN’

Dünyada tahmini olarak 34 milyon HIV pozitif kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)’in tahminlerine  göre; 2010 yılı içerisinde küresel olarak, 15 yaş ve üstü HIV ile enfekte yetişkinlerin yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran son 15 yılda çok az değişmiştir. HIV'in kadınlar üzerindeki yükü bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2009 tarihli 'Kadın ve Sağlık' raporuna göre 1990'ların başından itibaren tüm dünyada kadınlar arasındaki HIV yayılımı büyük bir artış göstermiştir. Böylece dünya çapında her yaştan kadınlar hızlıca artan bir biçimde HIV/AIDS'in 'yeni yüzünü' oluşturmaya başlamıştır.

 “Kadınlar” HIV İle Enfekte Olmaya DahaYatkındır

Kadınların, HIV bulaşı açısından daha fazla risk altında olduğuna dikkat çeken Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek; “Her yaştan kadınlar hem fiziksel hem de sosyal nedenlerden dolayı erkeklerden daha fazla HIV ile enfekte olmaya yatkındırlar. Bunun nedeni; cinsel ilişki sırasında HIV’in erkekten kadına geçme olasılığının, kadından erkeğe geçme olasılığından iki kat daha yüksek olmasıdır” dedi.

HIV’in kadınları daha fazla etkilemesinin ardındaki nedenler arasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluğun da yer aldığına değinen Şimşek; “Bulaşın asıl kaynağı erkek olsa bile kadınlar, HIV/AIDS’le ilgili damgalanmalara da daha fazla maruz kalabiliyorlar.  Ayrımcılığa maruz kalma korkusu yüzünden bazı kadınlar teste gitmekten, HIV pozitif iseler de tedaviden kaçınabiliyorlar. Bu sorunlar yaşanan bölgeye göre derinleşmekte ve çözümü de güçleşebilmektedir.” dedi.

Rakamlar Artışı Gösteriyor

Birleşmiş Milletler'in 2011 tarihli raporuna göre dünya genelinde 2001'de 13.6 milyon kadın (15 yaş ve üzeri) HIV ile yaşıyorken bu rakam 2010'da 16.8 milyona yükselmiştir. Bununla birlikte Türkiye'nin içinde yer aldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde kadınlarda HIV yayılımı halen sürekli ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü 2011 raporu; dünyada 15 – 49 yaş grubundaki kadınların yüzde  10 ila yüzde  60'ının maruz bırakıldığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet dâhil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin HIV'le enfekte olma olasılığını arttırdığını kanıtladı.

Kadınlarla ilgili yapılan araştırma sonuçları, dünya genelindeki kadınların yalnızca yüzde  38'inin HIV/AIDS ile ilgili doğru ve güncel bilgi sahibi olduğunu göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre Türkiye'de 5.224 kayıtlı HIV vakası bulunmaktadır ve bunların yüzde  28.6'sı kadın. Bu veriler değerlendirildiğinde, toplamda 1999 – 2011 yılları arasında HIV ile enfekte olan kadınların sayısı 271 kişiden 1.495kişiye, erkeklerde ise 712 kişiden 3.729kişiye çıkmıştır. Bu rakamlar, epideminin daha çok erkekleri etkilediği gibi bir sonuca yol açsa da kadınlardaki artış oranının erkeklerdeki artıştan daha fazla olduğu görülmektedir: 1999'dan Aralık 2011 tarihine kadar HIV ile enfekte olan kadınların sayısı 5.51 katına, erkeklerin sayısı ise 5.32 katına ulaştı.