E-bültenimizi düzgün görüntüleyemiyorsanız eğer tıklayınız
 

Bültenimizdeki konu başlıkları:

Uluslararası HIV Konferansına ev sahipliği yaptık!
İki önemli araştırma sonucumuzu açıkladık!(Temmuz 2011)
Hukuk Poliklinikleri 2 projesi kapsamında yürüttüğü Saha Ziyaretlerimize devam ediyoruz…
Pozitif Yaşam Derneği EkşiFest'deydi!

18 farklı ülkenin katıldığı EATG toplantısındaydık…

Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi Haziran 2011 Hizmetleri;

Ashoka toplatısında en fazla katılım Türkiye'den oldu…  

Derneğimizce desteklenen “Hepatit ve HIV Pozitiflerin Yaşam Kalitesi Anketi” tamamlandı…
Sivil Sesler, yeni anayasa için seslendiler
"Akciğer Sağlığı, Hastalıkları ve Sigara Kullanımı”

Ani Dialogue Toplantısındaydık.. 

Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEHAUM) ile protokolümüzü devam ettiriyoruz…
İzmir'de yeni danışanlarımızla biraraya geldik!
İlaç kullanım raporlarında "E-Rapor" uygulamasına geçildi…
 
Uluslararası HIV Konferansına ev sahipliği yaptık!

Pozitif Yaşam Derneği, 6 Temmuz 2011 tarihinde Ankara’da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlediği Odak Grup Çalıştayı'nda “Türkiye İçin HIV/AIDS Yasası Öntaslağı”nı masaya yatırdı. 7 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Basın toplantısında yeni parlamentodan taleplerini açıkladı…

HIV ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi” kapsamında; Türkiye'de HIV yayılımını engelleyerek toplum sağlığını korumak ve HIV ile yaşayan insanların haklarını kullanılabilir hale getirmek amacıyla hazırlanan “Türkiye İçin HIV/AIDS Yasası Öntaslağı” Ankara’da düzenlenen Odak Grup Çalıştayı'nda tartışıldı.  

Çalıştayda TBMM yasama uzmanları, Yasama Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği temsilcileri ile hazırlanan yasa ön taslağının biçim ve içeriği tartışıldı. Alınan görüşler ve geri bildirimler doğrultusunda ön taslak üzerinde yeniden çalışılıp paydaş kurumlar ile paylaşılacak olan yasa, son halini aldıktan sonra TBMM’ye sunulacak.

HIV/AIDS ile ilgili kamu otoritesi tüzel kişiliği de oluşturacak olan yasa ayrıca HIV/AIDS’e ilişkin çeşitli tanımlamalar ve düzenlemeler de öneriyor. || devamı için tıklayınız

İki önemli araştırma sonucumuzu açıkladık! (Temmuz 2011)

Pozitif Yaşam Derneği, iki önemli durum analizi araştırma sonucunu 12 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul Lares Park Hotel’de düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Araştırmalarının bulguları, Türkiye'de HIV ile yaşayan kişilerin sağlık alanında ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara ve bunlara yönelik çözüm önerilerine ışık tutuyor...
HIV ile yaşayan kişilerin hakları için farkındalık ve savunuculuk projesi” kapsamında Türkiye’de ilk kez Pozitif Yaşam Derneği tarafından 2010 yılı içerisinde

tamamlanan Stigma (Damgalama) Index Araştırması’ndan çıkan ortak bulguların sonuçları ve “Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına yönelik HIV tedavi ve takibinde karşılaşılan sorunlar” raporu basın toplantısında paylaşıldı. 33 ülkenin katıldığı ve uluslararası platformda HIV/AIDS nedeniyle..|| Devamı için tıklayınız

Hukuk Poliklinikleri 2 projesi kapsamında yürüttüğü Saha Ziyaretlerimize devam ediyoruz…

27-28-29-30 Haziran 2011 tarihlerinde  Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir il ziyaretlerini gerçekleştirildi. Aynı zamanda 2 Temmuz  İzmir – Denizli – Aydın –Muğla da yaşayan 15 HIV pozitif arkadaşımızla İzmir de bir araya gelerek Hukuk Poliklinikleri Kapasite Geliştirme eğitimini düzenledik.  
27 -28 -29 – 30 Haziran ve 1 Temmuz   tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde;

  • Denizli İl Sağlık Müdürlüğü – Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi,
  • Denizli Valiliği - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
  • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - Enfeksiyon Servisi  | Devamı

Pozitif Yaşam Derneği EkşiFest'deydi!

Bu yıl 13. yaşını kutlayan ve  artık hiçbir kapalı mekana sığmadıklarını söyleyen Ekşi Sözlük yazarları 25 Haziran 2011 Cumartesi günü Park Orman’da gerçekleştirilen EKŞİFEST’te  bir araya geldiler !  Festival boyunca enerji hiç düşmedi,saat 12.00 da başlayan festival,bir çok müzik grubunu dinleme fırsatının yanı sıra gelenlere eğlenceli aktiviteler sundu.

TOGV, BEDD, WWF, LÖSEV  gibi sivil toplum kuruluşlarının yanında Pozitif Yaşam Derneği de Ekşi Sözlüğün davetlisi olarak festival alanındaydı ve etkinlik boyunca  gelen soruları cevaplayarak HIV/AIDS konusunda bilgilerini paylaştı.  .. ||  Devamı için

18 farklı ülkenin katıldığı EATG toplantısındaydık…

Üyesi olduğumuz ve oldukça faal olan European AIDS Treatment Group (EATG), 25-27 Haziran 2011 tarihlerinde, düşük HIV/AIDS yayılım olan doğu ve güney doğu Avrupa ülkelerini bir araya getiren bir toplantıyı, Budapeşte'de gerçekleştirdi. 18 farklı ülkeden 31 davetlinin olduğu toplantılarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Macaristan'ın yanında Almanya, İngiltere ve Belçika çoğunlukla gözlemci ve kolaylaştırıcı olarak görev aldılar.

Organizasyonu gerçekleştiren Macaristan HCLU derneğinden olan Ferenc Bagyinszky bizlere hiç yabancı değil. Sayın Bagyinszky, bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz UluslarArası HIV/AIDS Konferansı'na konuşmacı olarak katılmış, Macaristan'daki durumu paylaşmıştı.

Yükselen ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin daha fazla rol alması gerektiğini dile getiren .|| Devamı için tıklayınız

Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi Haziran 2011 Hizmetleri;

Psikolojik, Tıbbi, Beslenme, Psikyatri, Hukuk ve Akran danışmanlıkları konularında hizmet sağlayan destek merkezimiz, sosyal hizmet danışmanlığı vermeye de devam etmekte. Haziran ayı içerisinde yoğun bir süreç geçirdik. Haziran ayında 92 Akran Danışmanlığı, 6 Beslenme Danışmanlığı,  29 Psikolojik Danışmanlık, 2  Psikyatrist danışmanlık ve 6 Hukuk Danışmanlığı olmak üzere 38 HIV ile yaşayan kişiye 134 danışmanlık hizmeti sağlandı.


44 danışanımız ilaca erişim, sosyal güvenceye ulaşım, hastanede ya da diğer kurumlarda karşılaştıkları sıkıntılar ile ilgili vaka yönetimi hizmeti ile sosyal hizmet desteğinden yararlandı.  8 kişiye HIV direnç testi yapılmasını sağladık. 6 kişiye antiretroviral ilaç desteği verirken 3 kişi derneğimize ilaç bağışında bulundu. . 6 danışanımızın ilaca erişim sorunu hastane-eczanelerle yapılan görüşmelerimiz sonucunda giderildi. Sosyal güvencesi olmayan 4 danışanımız yeşil kart ve genel sağlık sigortası konuları..
.|| Devamı için tıklayınız

Ashoka toplatısında en fazla katılım Türkiye'den oldu…

19-24 Haziran 2011 tarihleri arasında, tüm dünyadan 1000’den fazla Ashoka Fellowları, çalışanları, destek grupları ve gönüllülerinin bir araya geldiği bir dizi toplantı, Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. 2007'den beri Ashoka Fellow'u olan Nejat Ünlü'nün katıldığı toplantıda, Fransa ve Almanya'dan sonra en fazla katılım Türkiye'den oldu. Türkiye’den 14 katılımcının olduğu toplantılarda, güncel gelişmeler, yeni fırsatlar, yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları ile, deneyim paylaşımı toplantıları yapıldı. Toplantılarda konusunun uzmanı profesyoneller çeşitli sunumlar yaparken, bölge toplantıları başlığı altında ..|| Devamı için tıklayınız


Derneğimizce desteklenen “Hepatit ve HIV Pozitiflerin Yaşam Kalitesi Anketi” tamamlandı…

Tezini tamamlayan gönüllümüz Elif Soycan sürecini bizlerle şöyle paylaşıyor:  

Master tezimin konusu daha programa başlamadan önce belliydi. Birileri için farkındalık yaratmam ve bu tezin bir çalışmadan çok sosyal sorumluluk görevi haline gelmesi gerekiyordu. Kimi gözlerin görmediği ya da görmek istemediği, yanlış bilinen bazı gerçeklerin doğruluğunu ispatlamam gerekiyordu. Sinirlenerek, konuşarak olmuyordu çünkü. Ben HIV pozitif değilim. Ama olmayacağımın garantisini kim verebilirdi ki daha nice konu gibi! Bende ki, yanlış giden bir şeyleri düzeltmek isteği. Doğruluğuna inandığım konuların üzerine gidip, kanıtlama isteği..     || Devamı için  tıklayınız

Sivil Sesler, yeni anayasa için seslendiler

Yine Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından ilki 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Sivil Sesler Festivali’nin ikincisini Ankara’da yapıldı. STGM’ce organize edilen Sivil Sesler Festivali’nde tema “yeni anayasa yapma sürecine sivil toplum katılımı” idi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı çalışma alanlarından ve görüşlerden yaklaşık 130 sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcisi 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde çeşitli etkinlikler çerçevesinde buluştu; “Bizsiz sivil anayasa olmaz” dedi.

Sivil Sesler Festivali, yeni..  || Devamı için tıklayınız

 "Akciğer Sağlığı, Hastalıkları ve Sigara Kullanımı”

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzm. Dr. Murat Kıyık; 25 Haziran 2011 Cumartesi günü Pozitif Yaşam Destek Merkezi'nde  "Akciğer Sağlığı, Hastalıkları ve Sigara Kullanımı" başlığında 2 saatlik bir sunum gerçekleştirdi.   18 HIV ile yaşayan danışanımızın katıldığı bu eğitim çalışmasının içeriğini Dr. Murat Kıyık'ın kaleminden özellikle eğitime katılamayan HIV pozitif arkadaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Akciğerler Ne İşe Yarar?
Akciğerler solunan havadaki oksijenin kana taşınmasını sağlar. Böylece besinler oksijenle yakılarak enerjiye çevrilir. Buradan çıkan karbondioksit gazı da kan damarları ile akciğerlere taşınır ve buradan nefes verilerek dışarı atılır. 

Solunan hava nasıl olmalıdır? Soluduğumuz ideal hava temiz, ılık ve hafif nemli olmalıdır. Havada bulunan duman, gaz, kimyasal maddeler,sigara,tozlu ve kokulu meslekler,soğuk ve aşırı ...|| Devamı için tıklayınız

Ani Dialogue Toplantısındaydık.. 

Birincisi 2010 yılının Ekim ayında Erivan’da (Ermenistan) gerçekleştirilen Ani Dialogue toplantılarının ikincisi bu yıl 7 -10 Temmuz 2011 tarihlerinde Heybeliada’da gerçekleştirildi.  Temel gayesi Sivil Toplum Kuruluşları arasında kurulacak ve sürdürülecek diyalog ile iki ülke arasında kalıcı ve sağlam bir dostluk kurulmasına fayda sağlamak olan Ani  Dalogue toplantıları aynı zamanda benzer sorunlar yaşayan iki ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında fikir/tecrübe alışverişi ve ortak çözüm arayışları  ..|| Devamı için tıklayınız

Ege Üniversitesi HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEHAUM) ile protokolümüzü devam ettiriyoruz…

2 Temmuz 2011 Cumartesi günü sabahtan toplandığımız Ege’li danışanlarımızla verimli bir yarım gün geçirdik. Ege’li danışanların daha fazla ilgi ve destek istedikleri toplantıda, tüm katılımcılar kendilerini kısaca tanıttıktan sonra yaşadıkları süreçleri paylaştılar. Zaman zaman ortak vakit geçirme fırsatı bulmuş arkadaşlar, hastanedeki tanışma ve tedavi süreçlerinden bahsettiler. Hemen tüm danışanımızın benzer süreçleri yaşadıklarını, hemen hepsinin toplantılara gelmeden önce çekinceler duyduklarını gözlemledik.

İlk yarım saatten sonra son derece sıcak sohbetlere dönüşen buluşma, katılımcıların halen yaşadıkları sorunları birlikte nasıl çözebileceğimizle ilgili beyin fırtınalarıyla devam etti. Yerelde yaşanan sorunların zaman zaman büyük şehirlerdekilerden ne kadar farklılık gösterdiğinin altının çizildiği toplantıda, İzmir’lilerin katılımının yazdan dolayı düşük olduğu gözlemlendi.  Yazının devamı için tıklayınız

İzmir'de yeni danışanlarımızla biraraya geldik!

Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamındaki ana illerde düzenlenen HIV ile Yaşamak ve Kapasite Geliştirme Eğitimi’ni, 02 Temmuz 2011 Cumartesi günü İzmir’de düzenledik…  

Pozitif Yaşam Derneği ile iletişime geçen 11 danışanlarımızla İzmir’de tanışma ve eğitim toplantısında bir araya geldik. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nejat ÜNLÜ, Psikolojik Danışmanımız Psikolog Dr. Fatma TANIŞ, Hukuk Poliklinikleri Koordinatörü Cenk SOYER, Hukuk Poliklinikleri Projesi Saha Koordinatörü Yasin ERKAYMAZ sunumlarıyla ve İzmir destek birimi Koordinatörümüz Cem METE toplantı organizasyonu ve danışanlara erişim konusunda katkıda bulundular.

İzmir ve çevresinde yaşayan ve tedavisini farklı hastanelerde sürdüren 11 yeni danışanımızla tanışarak başlayan toplantıda,  danışanlarımız gerek tanı aldıkları süreç ve Pozitif Yaşam Derneği’nin bu süreçteki olumlu katkılarını, gerekse tedavileri sırasında hastanelerde uğradıkları ayrımcılık ve dışlanmaya yönelik tecrübelerini bizlerle paylaştı.  ...|| Devamı için

 İlaç kullanım raporlarında "E-Rapor" uygulamasına geçildi…

Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluş ve eczaneler verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için G.S.S. Medula* web servislerini kullanmaları gerekmektedir. 

1 Haziran 2011 tarihinden itibaren ilaç kullanım raporunu düzenleyen uygulamada Medula sistemine dahil edilerek;

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30.05.2011 tarih, 23874 sayılı “Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mührün Kaldırılması” konulu Genelgesi (2011/39) ile rapor formatlarında düzenleme yapmıştır.Sağlık Bakanlığı’nın 2011/39 sayılı Genelgesi gereği; ilaç kullanımı için düzenlenmiş sağlık raporlarında (elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar hariç) sağlık grup başkanlıkları, başhekimlik mühür ve.. || Devamı

Bizi takip edin!

 
Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir. PYD ©zoo