E-bültenimizi düzgün görüntüleyemiyorsanız eğer tıklayınız
 

Bültenimizdeki konu başlıkları:

* Yasa tasarısı oluşturmak amacıyla Ankara'dan sonra İstanbul'da kurumlarla biraraya geldik!

* "İncir Reçeli" Bir Çuval İnciri Berbat Etti!  - Mart 2011

* Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamında “HIV/AIDS ve İnsan Hakları Kapasite
   Geliştirme Eğitimleri”nin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi.

* Anadolu kapsamında Kayseri, Sivas ve Ankara’da 15 kurum ziyaret ettik…

* Prof. Dr. Volkan Korten’den HIV Pozitiflere “HIV ve Tıbbi boyutu” sunumu
* Antalya’da HIV ve AIDS’i anlattık… -  Ocak 2011

*  “Riskli Meslek” raporu

* İstanbul Barosu Stajyer Avukat Eğitim Programındaydık…
* “Ayrımcılık  Çalışma Ziyareti”ne katıldık…
* Güvenli Seks Araştırması 2011 yayımlandı!
 

Yasa tasarısı oluşturmak amacıyla Ankara'dan sonra İstanbul'da kurumlarla biraraya geldik!

Pozitif Yaşam Derneği’nin yürüttüğü “HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık yaratma” projesi kapsamında yasa tasarısı oluşturmak amacıyla Ankara’dan sonra İstanbul’da düzenlenen ikinci “Yasal Çerçeve Oluşturmada İş Birliği Arama Toplantısı”  8 Şubat 2011 tarihinde 31 kurumdan 42 kişinin katılımı ile Nippon Hotel’de gerçekleşti.

HIV/AIDS konusunda ayrıntılı ve kapsamlı bir yasa taslağı oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıya İstanbul Valiliği ve İnsan Hakları İl Masası, İstanbul – Beyoğlu Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yasama Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları, ilaç firmaları, doktorlar, avukatlar ve HIV ile yaşayanlar katıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu - Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı (DİHAA) ve Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) tarafından desteklenen ve Yasama Derneği (YASADER), Sivil Toplumu Güçlendirme Merkezi (STGM) ve Uluslararası Af Örgütü ile ortaklaşa yürütülen projenin amacı;  

HIV'le yaşayan kişilerin karşılaştığı ayrımcılık, damgalanma ve dışlanmaları azaltma konusunda sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının ve parlamento üyelerinin farkındalığını arttırmak, bu konuda toplumsal sorumluluk geliştirmek ve HIV/AIDS'le ilgili bir yasa tasarısı oluşturmak.

Türkiye için "HIV/AIDS Yasası" gerekli!

Çeşitli ülkelerin HIV/AIDS Yasaları ile ilgili sunumu yapan Pozitif Yaşam Derneği Proje Koordinatörü Murat Köylü; “HIV ile yaşayanların hakları bazı ülkelerde doğrudan yasalar ile korunurken kimi ülkelerde mevcut diğer yasalar çerçevesinde değerlendirilmekte ve korunmaktadır. Gelişmiş ülkelerden biri olan Fransa’dan Pakistan’a kadar daha dezavantajlı pek çok ülkede HIV/AIDS ile ilgili tüm konulara değinen, oldukça kapsamlı yasalar mevcuttur. Bu yasaların ortak amacı; HIV‘in yayılımını engelleyici politikalar ve HIV/AIDS ile yaşayan kişileri ayrımcılıktan korumak, haklarını kullanılabilir hale getirmektir.” dedi. ...|| devamı

"İncir Reçeli" Bir Çuval İnciri Berbat Etti!  - Mart 2011

HIV’i aşka engel olarak gösteren “İncir Reçeli” filmi 2005 yılından beri POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ tarafından ülkemizde HIV ile yaşayan kişilere destek olmak, toplumu bilgilendirmek ve ayrımcılığı önlemek amacıyla yapılan pek çok faaliyete gölge düşürdü.

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren “İncir Reçeli” adlı sinema filminin HIV ve AIDS konulu senaryosu hayati önem taşıyan konularda büyük hatalar içermektedir. Bu film, ülkemizdeki HIV konusundaki tüm önyargıları körüklemekle beraber, HIV ile yaşayan insanların hayatını daha da zorlaştırmaktadır.

HIV ve AIDS konusunda kanıtlanan bilimsel ilerlemelerin tersine toplumda halen güncel olmayan bilgiler ...|| devamı

Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamında “HIV/AIDS ve İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi.

Pozitif Yaşam Derneği bünyesinde yürütülen ve ilki Mart 2010’da tamamlanan ve daha geniş kapsamlı ikincisi yürütülmeye başlanan HIV ile Yaşayan İnsanların Hukuki Sistemi Kullanımlarının Güçlendirilmesi – Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamında 29 Ocak 2011 Cumartesi günü “HIV/AIDS ve İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin ilki 9 HIV ile yaşayan kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
 

Eğitimin sabah oturumunda PYD Başkanı Nejat Ünlü, PYD’nin dünü ve bugününü anlattıktan sonra Proje Koordinatörü Cenk Soyer, proje tanıtımı, ilk projenin sonuçları, ikinci projede neler hedefliyoruz konularında bilgilendirme yaptı. Öğleden sonraki oturumda ise, Hukuk Danışmanı Av. Habibe Yılmaz Kayar, HIV ile yaşayanların sahip oldukları haklar, ihlale maruz kalındığında uygulanacak hukuki prosedür ve yerel ve uluslararası yasal mevzuat konularında sunumunu yaptı. Eğitim katılımcıların sorularının cevaplanması ve eğitimin değerlendirilmesi ile son buldu.   

Anadolu kapsamında Kayseri, Sivas ve Ankara’da 15 kurum ziyaret ettik…

Pozitif Yaşam Derneği Hukuk Poliklinikleri projesi kapsamında yürüttüğü Anadolu Saha Ziyaretlerine Kayseri, Sivas ve Ankara ile devam etti. Böylelikle geçtiğimiz aylarda tamamlanan Doğu/Güneydoğu Anadolu bölge ziyaretlerinin ardından iç Anadolu Bölge ziyaretlerinde büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

Hem Doğu/Güneydoğu Anadolu hem de iç Anadolu ziyaretleri düzenlenecek eğitim ve toplantılarla devam edecek.

16 Ocak – 26 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ,..|| devamı için

Prof. Dr. Volkan Korten’den HIV Pozitiflere “HIV ve Tıbbi boyutu” sunumu

Prof. Dr. Volkan Korten*, 11 Mart 2011 Cuma günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında Pozitif Yaşam Destek Merkezi’nde “HIV ve Tıbbi boyutu” başlıklı sunumunda HIV ile yaşayan arkadaşlarımızla bir araya gelecek.

Toplantıya sınırlı sayıda kişi katılabilecektir. Bu nedenle HIV ile yaşayan arkadaşlarımızın kesin katılım durumunu 1 Mart 2011 tarihine kadar (212) 288 38 83 numaralı telefondan Yasin Erkaymaz’a veya  pym@pozitifyasam.org adresinden e-posta göndererek bildirmesini rica ediyoruz.

_____________________________________________________________
* Prof. Dr. Volkan Korten -  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Antalya’da HIV ve AIDS’i anlattık… Ocak 2011

19 Ocak 2010 tarihinde Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) Akdeniz Yerel Kurulu’nun daveti üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde HIV ve AIDS’i konuştuk…

Organizasyonu yapan Eren Halaç ve Hatice Demir etkinlik ile ilgili geri bildirimlerini şu satırlarla aktarıyor:

“TurkMSIC Akdeniz Yerel Kurulu olarak, katıldığımız “TurkMSIC 59. Ekim Genel Kurulu”nda Kayseri’de tanıdık Çiğdem Abla’yı… HIV/AIDS sunumundan çok etkilenmiştik, bakış açımız değişmişti… Mutlaka Antalya’ya gelmeli demiştik 3 ay önce, gelmeli ..|| devamı için

 “Riskli Meslek” raporu

Ankara, 6 Aralık 2010 Türkiye Hükümeti bugün, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Türkiye’de risk altındaki gezici işçi grupları arasında HIV bilgisini, tutumunu ve davranışlarını analiz eden bir rapor açıkladı.

Türkiye halihazırda HIV yaygınlığının çok düşük düzeyde olduğu bir ülkedir, ancak son yıllarda HIV/AIDS vakalarının sayısı artış göstermektedir. HIV en fazla risk altındaki nüfus grupları arasında yoğunlaşmaktadır, ancak özellikle seks çalışanlarının
...|| Devamı için

İstanbul Barosu Stajyer Avukat Eğitim Programındaydık…

Pozitif Yaşam Derneği, 10 Şubat 2011 tarihinde eğitmen avukat Ümit Erdem’in davetiyle İstanbul Barosu Stajyer Avukat Eğitim Programı kapsamındaki “Sağlık Hukuku” dersindeydi. Pozitif Yaşam Derneği adına Proje Direktörü Serhan Karataş, kısa bir soru-cevap bölümü sonrası “Pozitif Yaşam” konulu bir sunum yaptı. HIV’in nasıl bir enfeksiyon olduğu açıklanırken bulaş yolları ve korunma yöntemleri konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. HIV konusundaki ayrımcılık ve damgalanma süreçlerinden bahsedildi. Daha sonra derneğin çalışmaları ve projeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

“Ayrımcılık  Çalışma Ziyareti”ne katıldık…

14-16 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi ve Olof Palme Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü program kapsamında “Ayrımcılık  Çalışma Ziyaretne Pozitif Yaşam Derneği İzmir Destek Birimi sorumlusu Cem METE katıldı.

Çeşitli illerden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katıldığı eğitim modülünün ilk gününde Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji A.B.D. öğretim üyesi Prof. Dr.  MELEK GÖREGENLİ’ nin ayrımcılık ile ilgili sunumu yapıldı. Toplumun büyük bir bölümünün farklı ya da ortak sebeplerden dolayı
..
|| devamı için tıklayınız

Güvenli Seks Araştırması 2011 yayımlandı!

DKT International’ın bünyesinde bulunan DKT Türkiye-Fiesta kondom firması Türkiye’nin cinsellik tablosunu ortaya çıkarmak üzere Temmuz 2010 Eylül - 2010 tarihleri arasında yapılan Güvenli Seks Araştırması’nı değerlendirdi. Araştırma; teknik ve içerik temel kriterlerine uygun 13.095 geçerli - online anket verisi değerlendirilerek raporlandı.

Pozitif Yaşam Derneği olarak raporu incelediğimizde HIV ve AIDS açısından öne çıkan bulgular şunlardır:

 
HIV/AIDS ve istenmeyen gebelik endişe duyulan konular.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi konusunda endişe duyarsınız?


Katılımcıların genelinde cevaplar ortalama %45 oranla HIV/AIDS’e odaklanıyor.Kadınlarda bu oran %31’e iniyor. Kadınların en büyük endişesi %43’e varan oranla istenmeyen gebelik. Katılımcıların ...|| Devamı için

Bizi takip edin!

 
Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir. PYD ©zoo