8. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Pozitif Yaşam Derneği 8. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle 17 Mart 2019 Pazar günü saat 13:00'de dernek merkezinde toplanacaktır. Salt çoğunluğun toplanamaması halinde 24 Mart 2019 Pazar günü nitelikli çoğunluk ile dernek merkezimizde genel kurulumuz gerçekleştirilecektir.
 
Gündem:
1 Faaliyet Raporunun sunulması ve ibrası.
2 Denetleme Kurulu Raporunun sunulması ve ibrası
3 Yönetim Kurulu seçimi
4 Denetleme Kurulu Seçimi