Pozitif Yaşam Derneği
Etik dışı yayın yapan basını kınıyoruz(Mart 2010)

1996 yılında İzmir'de Kızılay'da aldığı kan sonucu HIV Pozitif olan çocuğun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan davasına ilişkin haberler geniş bir şekilde basında yer almaya başladı.

Pozitif Yaşam Derneği olarak 23.Mart.2010 tarihinde gerek e-posta, gerekse faks ile tüm basın kuruluşlarına haberin kamuoyunda yer alması durumunda çocuğun ve ailesinin isimlerinin açık bir şekilde yazılmaması, doğrudan veya dolaylı biçimde kimliklerinin deşifre edilmemesi, görsellerinin kullanılmaması konusunda duyarlı davranılmasını rica ettik. Aksi durumun özel hayatın gizliliği hakkının ihlali ve tıbbi tanının hâkim kararı veya tıbbi zorunluluk olmaksızın açıklanamayacağı ilkesinin ihlali niteliğinde olduğunu belirttik. .

Konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica etmemize rağmen bu gün tarihli haberlerde medyanın konuya gereken etik ve özenli yaklaşımı göstermediklerini üzülerek gördük. Bu ricamıza rağmen görsel, basılı ve elektronik ortamda yapılan haberlerde çocuğun (mozaikleyerek bile olsa), ailesinin yüzü ve isimlerinin kimliklerinin deşifre edilmesine yol açacak biçimde yapılan yayınları ve yayında sorumlu olan kişileri KINIYORUZ...

HIV tanısının kimlik bilgilerinin doğrudan veya dolaylı olarak açıklanmasına yol açacak biçimde yapılan bu tür özensiz içerikli haberler HIV ile yaşayan kişilerin kimlik bilgilerini açık ederek onların damgalanmalarına ve ayrımcılığa uğramalarına yol açmaktadır.

HIV ile yaşayan kişilere yönelik yapılan haberleri de kimlik bilgilerinin dolaylı veya doğrudan açıklanması veya kişinin tanınmasına yol açacak biçimde yapılmasından kaçınılmasını, etik kurallara uygunluğun gözetilmesini yineliyoruz.

Saygılarımla,

Çiğdem ŞİMŞEK
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
İletişim Sorumlusu

Tlf : (212) 288 38 83
Fax : (212) 288 38 84
GSM : (554) 528 07 04
Web : www.pozitifyasam.org

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim