Pozitif Yaşam Derneği
Tıbbi tanılar kişinin rızası olmadan açıklanamaz (Mayıs 2010)

31 Mart 2010 tarihli Haber Türk’te yayımlanan “Bu kadınlara dikkat” başlıklı (http://www.haberturk.com/yasam/haber/504631-bu-kadinlara-dikkat) haberde suç örgütü tarafından fuhşa zorlanan 71 kadından 2’sinin HIV, 24’ünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildiği bildirilmiştir.

Haberde dikkat çeken konu tıbbi bilgileri açıklanan ve özellikle HIV olduğu bildirilen kadınların açıkça tanınacak biçimde fotoğraflarının yayınlanması ve kimlik bilgilerinin açıklanmasıdır.


Tüm tıbbi bilgiler ve özel olarak da HIV gibi tıbbi tanılar kişinin rızası, hakim kararı ve tıbbi zorunluluk (Hekimin hastasının doğru teşhis ve tedavisi için, ortaya çıkan diğer ek bir hastalığı için ilgili bölümden meslektaşına aktarması, görüş alması) olmaksızın açıklanamaz.

Bu testlerin yapılmış olduğu sağlık kuruluşu bu bilgileri basınla paylaşma hakkına sahip değildir. Yine, bu bilgileri meslekleri gereği gören sağlık personelinin veya emniyet görevlilerin de bu bilgileri açıklaması 2003 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Bu sözleşmenin 10/1 Maddesine göre herkes, kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Aynı konuda taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8 Madde de güvence sağlanmış olup T.C Anayasası Hasta Hakları Yönetmeliği 23 Madde ve diğer hak belgelerinde de tıbbi bilgilerin korunmasına ilişkin güvence bulunmaktadır.

Diğer yandan hukuka aykırı olarak kişisel bilgileri bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren, kaydeden ve açıklayan kişi Türk Ceza Kanununa (TCK) göre SUÇ işlemektedir. Bu suç kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak ve belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
işlenmesi halinde suçun nitelikli hali gereği verilecek ceza yarı oranda arttırılmaktadır.

Yayınlanan haberlerde sözleşmeler ve yasal düzenlemelerce güvenceye alınan tıbbi bilgilerin gizliliği ilkesinin korunması konusunda gerekli özeni göstermesin, aksi durumda hukuksal ve cezai sorumluluğun doğabileceğini, HIV/AIDS konusunda ayrımcılık yapılmamasını tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri (kondom, kullanımı ve önemi) hakkında toplumu doğru olarak bilgilendiren, amaca uygun haberler yapmasını diliyoruz.

Yasal girişimlere gerek kalmaksızın haberi arşivden kaldırmanızı ve bize e-posta yoluyla bilgi vermenizi rica ediyoruz.

 

Saygılarmla,

Çiğdem ŞİMŞEK                                                                

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ                                                 

İletişim Sorumlusu 

 

Tlf      : (212) 288 38 83

Fax    : (212) 288 38 84

web    : www.pozitifyasam.org

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim