Pozitif Yaşam Derneği
Türkiye'deki HIV Pozitifler Avrupa Komisyonunda tartışıldı.(Ağustos 2009)

Türkiye’de HIV ile yaşayanların sorunları Avrupa Komisyonu “İnsan Hakları” toplantısında tartışıldı.

Brüksel’de yapılan Avrupa Komisyonu “İnsan Hakları” konulu toplantıya Türkiye’den Pozitif Yaşam Derneği (PYD) katıldı. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 2009 ilerleme raporunun öncesinde yapılan toplantıda PYD, Türkiye’de HIV/AIDS ve HIV ile yaşayanların sorunlarına yönelik mevcut durumu inceleyen bir rapor hazırladı ve sundu.

Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS ile ilgili sorunlar ikinci gün gerçekleşen “insan hakları” başlığında yapılan toplantıda tartışıldı. Avrupa Komisyonu 2009 Türkiye ilerleme raporunun politik bölümünün hazırlanması sürecinde Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalıştıkları alanlarla ilgili olarak sorunları, çözüm önerilerini ve geçen yıl içinde kaydedilen ilerlemeleri sundukları toplantıya Pozitif Yaşam Derneği ikinci kez katıldı.  

Toplantıya katılan Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Arzu Kaykı; ülkelerin HIV/AIDS’e ilişkin etkili ve işlevsel bir yanıt vermeleri için programa, bütçeye ve izleme - değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Kaykı, toplantıda değinilen diğer bir konunun; Türkiye’de HIV testlerinin yaygınlaşması ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin etkinliğinin arttırılması olduğunu belirtti.

HIV POZİTİF DEVLET MEMURLARI İLACA ERİŞMDE SORUN YAŞIYOR…

Sunulan raporda Avrupa’da HIV ile yaşayan mültecilerin ve HIV Pozitif devlet memurlarının ilaca erişimi konusundaki sıkıntılar yer aldı. HIV’le yaşayan kişilerin tedaviye erişim, sosyal güvenlik, gizlilik ve kişisel verilerin mahremiyetinin korunmasında karşılaştıkları sorunlar Komisyon üyelerine aktarıldı.

Reçeteleri kurumlarından geçen devlet memurlarının geri ödemesinin yeni sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmediğini söyleyen Kaykı, Sağlık Bakanlığı’nın HIV pozitif devlet memurları için ivedilikle bir eylem planına geçmesi gerektiği vurgulandı.

HUKUKSAL DÜZENLEME YAPILMALI 

HIV ile yaşayan kişilerden test istenmesi ve HIV statüsüne bağlı işten çıkarmalar HIV ile yaşayanların en sıklıkla karşılaştığı sorunlar arasında yer aldığını belirten Kaykı, “Komisyon tartışmalarında HIV statüsü nedeniyle işten çıkarılan Dernek üyesi arkadaşımızın kazandığı hukuksal mücadeleyi anlattım. Avrupa Komisyonu’nun ilk vurguladığı nokta; Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerlerindeki ayrımcı uygulamalara karşı hukuksal düzenleme yapması gerekliği idi.” 

Dernek başkanı Arzu Kaykı sözlerini; “Avrupa Komisyonunun 2009 Türkiye İlerleme Raporunda HIV/AIDS, tedaviye erişim ve ayrımcılık konularının yer alması savunuculuk çalışmaları için önemli faydalar sağlayacaktır” diyerek tamamladı.   

Çiğdem ŞİMŞEK                                                                                 
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ                                                              
İletişim Sorumlusu 

Tlf      : (212) 288 38 83
Fax    : (212) 288 38 84
web   : www.pozitifyasam.org

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim