Pozitif Yaşam Derneği
Yer değiştiren Bireylerin HIV/AIDS Epidemisindeki Yeri (Ağustos 2009)

10 Ağustos 2009 -  Türkiye ilk defa temsil edildi…

 T.C. Sağlık Bakanlığı, tarihte ilk defa Türkiye’yi temsil ettiği “Yer değiştiren Bireylerin* HIV/AIDS Epidemisindeki Yeri” başlığındaki toplantıya katıldı. UNAIDS Program Koordinasyon Kurulu tarafından 22-24 Haziran 2009 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen toplantıya Birleşmiş Milletler ajansları, Sivil Toplum Örgütleri ve Hükümet temsilcilerinden 300 kişi katıldı. Türkiye'nin de içerisinde olduğu 108 ülke herhangi bir sınırlama olmaksızın göçmen, sığınmacı ve mültecileri kabul etmektedir. Konu hakkında öne çıkan engeller ve bu engelleri aşmak için ne gibi çalışmalar yürütülmesi gerektiği 4 ayrı panelde tartışıldı. Tüm ülkelerin ve temsilcilerin hem fikir olduğu kararlar çalıştayların raporunda yer aldı.

UNAIDS Program Koordinasyon Kurulutarafından22-24 Haziran 2009 tarihlerinde Cenevre’de “Yer değiştiren Bireylerin* HIV/AIDS Epidemisindeki Yeri” başlığı altında düzenlenen toplantıya Birleşmiş Milletler ajansları, Sivil Toplum Örgütleri ve Hükümet temsilcilerinden 300 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın tarihte ilk defa Türkiye’yi temsil ettiği bu önemli toplantıda; konu hakkında öne çıkan engeller ve bu engelleri aşmak için ne gibi çalışmalar yürütülmesi gerektiği 4 ayrı panelde tartışıldı.

Tüm ülkelerin ve temsilcilerin hem fikir olduğu kararlar çalıştayların raporunda yer aldı.

Yer alan en çarpıcı sonuçlar: 

 • Ülkeler Ulusal AIDS Stratejik Planları, Bütçeleri içerisine toplantıda bahsedilen Yer Değiştiren bireyleri de ekleyerek kendi HIV/AIDS epidemilerini net olarak tanımlamalı ve göçmen popülasyonunu / gereksinimlerini net olarak belirlemesi,
   
 • Bu konuda hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler ajanslarının bir arada olduğu multisektörel bir çalışma planı hazırlaması ve sığınmacı, mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişi, yerleşmesi ve ikameti ile ilgili sınırlamaları olabildiğince azaltılması.

Dünyada 108 ülke herhangi bir sınırlama olmaksızın göçmen, sığınmacı ve mültecileri kabul etmektedir. Bu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Giriş yapan insanların genel sağlık hizmetine ve özellikle HIV/AIDS ile ilgili olarak sağlık hizmetine ulaşması için çalışmalara bu sene başlaması beklenmektedir. 

HIV/AIDS alanında ilerleme sağlamak ve ülkelerin alması gereken öncelikler için önerilerde bulunan UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe yaptığı konuşmasında;

 • Tüm HIV ile yaşayan insanların tedaviye ulaşımının sağlanması,
 • Korunma programlarının, destek ve tedavi programları ile birlikte yapılması,
 • Hak temelli yaklaşım sağlanması,
 • Ülke programına cinsiyet eşitliği kavramının eklenmesi,
 • Tedavi kılavuzlarının yeniden gözden geçirilmesi,
 • HIV ile ilgili araştırmaların yapılması ve özellikle aşı çalışmalarına destek verilmesi,
 • Ülkeler içerisinde güçlü partnerlerle (Hükümet, HIV+ (HIV pozitif) ağlar, LGBTT (Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel) organizasyonları, Seks çalışanları ile çalışan organizasyonları) bu konuda çalışılması konularına önemle değindi.
 •  

Bahsedilen bu konular UNAIDS’in eylem planı içerisinde yer almakta ve temsil edilen tüm ülkeler tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. 

* Sığınmacılar, mülteciler, göçmenler, seks çalışanları gibi gruplar 


Çiğdem ŞİMŞEK                                                                                
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ                                                                   
İletişim Sorumlusu 

Tlf      : (212) 288 38 83
Fax    : (212) 288 38 84
GSM  : (554) 528 07 04
web   : www.pozitifyasam.org

 

  

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim