Pozitif Yaşam Derneği
Destek Merkezi Tarihçesi

Pozitif Yaşam Derneği ve ülkemizdeki HIV/AIDS Tarihine Bir Bakış

Pozitif Yaşam Derneği resmi olarak 2005 yılında kurulmuştur. Bu tarihten önce de çeşitli dernekler var olmuş, çeşitli etkinliklerde HIV/AIDS’le yaşayanlar bir araya gelme şansları bulmuşlardı. Ancak bu grupların hiç biri iradeleşememiş aksine, arkadaşlarımız mümkün olduğunca birbirlerinden uzak durmaya özen göstermişlerdi. Öyle ki tedavi aldıkları merkezlerde dahi bir birliktelik sağlanamamış, olanca ön yargılarla beslenen korkular sebebiyle, birbirlerini tehdit olarak görme davranışı gelişmişti. 1990’lı yılların başında kurulan AIDS Savaşım Derneği ülkemizdeki HIV/AIDS alanındaki en önemli aktör en önemlisi adres olmuştu. 

AIDS Savaşım ve Mücadele Dernekleri Türkiye’de eş zamanlı kurulmaya başlamış ve çeşitli illerde faaliyete geçmişlerdi. Tüm bu dernekler HIV yayılımının önüne geçmek, toplumda bilgilenme ve farkındalık yaratmak gibi önemli ve değerli amaçlar taşımışlardır.
 

Zaman içerisinde HIV yayılımının beklenenin çok altında kalması, yeterli kaynak ve desteğin olmaması gibi sebeplerle konu toplumun ve devletin gündeminden hızla uzaklaştı. 2000’li yıllara gelindiğinde HIV yaşayanlar tamamen yalnız bırakılmış, sorunlar ve ön yargıların sonuçlarından kaçamayacak hale gelmişlerdi. 

2003 yılına gelindiğinde yine kişisel bağlantılarla bir araya gelen birkaç arkadaşımız derneğin ilk bu­luş­malarını gerçekleştirdiler. Zamanla bu buluşmalara birkaç doktor, birkaç aktivist ve hatta UNAIDS gibi kurumlardan arkadaşlar da katıldılar. 2003 yılının ekim ayında da HIVPOZİTİF e-posta gurubu kurularak internet ortamından sürekli haberleşme olanağı doğdu. Bu e-posta listesi özellikle İstanbul’da olmayan ama internet erişimi olan HIV ile yaşayanlar için bir soluk alma alanı, bir iletişim kanalı oldu. Bu e-posta listesi özellikle güvenlik sebebiyle yüz yüze gelmeyi tercih etmeyen bir grup HIV ile yaşayan için ciddi önem taşımaktadır. E-posta listesi dernekten bağımsız bir mecra olarak halen varlığını ve önemini korumaktadır. 

Bu listenin içinde veya dışında kalan ama daha çok fiziksel olarak bir araya gelenler ise bu birlikteliği resmi bir kimliğe dönüştürmek isteklerini ortaya koydular. 2004 yılında hızlanan dernekleşme süreci tüzüğün yazılması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, misyon ve vizyonumuzun netleşmesi gibi adımlarla daha da profesyonel bir şekil aldı. Derneğimiz Nisan 2005 ayında verdiğimiz resmi belgelerle kurulmuş oldu. Valilikçe derneğimizin kabulü ve resmi statüsünü kazanması ise 2005 yılı, Haziran ayını bulmuştur. Bu nedenle derneğimizin doğum tarihi olarak Haziran 2005 tarihini gör­mek­teyiz. 

Tüm ülkenin HIV/AIDS ile ilgili sorunlarını sırtlama cesaretini gösteren derneğimiz, tamamen amatör bir ruhla ama profesyonel olmaya çalışmıştır. Kuruluşta birkaç profesyonel doktor arkadaşımız, birkaç dernek geçmişi olan aktivist ve hemen hiç dernek tecrübesi olmayan, kimisi hemen hiç çalışmamış çocuk sahibi ev hanımları ve değişik kesimlerden HIV/AIDS’le yaşayanlardan oluşuyorduk. Simit saraylarında toplanacak kadar imkânları kısıtlı, ama bütün sorunlara kafa tutacak kadar cesurduk. En ufak çabanın insan hayatlarındaki değişimi gözlemleyebiliyorduk. Hastane sıralarında uzak duran arkadaşlarımız, artık birlikte hastanelere gidiyor, birbirlerinin haklarını savunuyorlardı. Artık HIV/AIDS’le yaşayan ar­ka­daşlarımız birbirlerini “tehdit” olarak görmeden, korkmadan bir araya gelebiliyorlardı.

2006 yılında, kuruluşumuzdan tam bir yıl sonra Küresel Fon adı verilen dünya çapında AIDS, verem ve sıtma ile mücadele amacıyla kurulmuş bir kurum, ülkemize 5 milyon dolarlık HIV/AIDS Önleme ve Destek Hibe Programı açtı. Bu bütçenin sadece 1,5 milyon doları sivil toplum kuruluşlarına kullandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde biz de dernek olarak bir kaynak kullanabildik ve Pozitif Yaşam Destek Merkezi’ni kurduk. Bugüne kadar bu merkezimizde 1000’den fazla farklı kişiye binlerce kez hizmet sunduk. Derneğimizi ne denli doğru amaçlarla kurduğumuzu, doğru şeyler yaptığımızı, toplumda, devlette, medyada, sağlık çalışanlarında ve HIV/AIDS’le yaşayanların hayatında ne denli büyük ve önemli değişimler yaptığımızı gözlemliyoruz. Asla yetinmeden, hedef­lerimizden şaşmadan, yeni hedefler ve hizmetler üreterek, daha fazlasını yapmayı amaçlıyoruz. Bu süreç zarfında yaşamını kaybeden bütün dostlarımızı derin sevgi, saygı ve mihnetle anarak, emeği geçen herkese, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  


Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim