Pozitif Yaşam Derneği
HIV/AIDS ile yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

Projenin Adı           :  HIV/AIDS ile yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve   Savunuculuk Projesi

Süresi                     :  Mart 2010 – Haziran 2011

Bütçesi                   : 153.000 €

Fon Sağlayıcılar   :  Avrupa Birliği Komisyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı, UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı)

Proje Ortağı           : Yasama Derneği

Proje Eş Ortakları :

UNAIDS, HIV ile Yaşayanların Damgalanmasını Endekslenme Girişimi (The People Living HIV Stigma Index), HIV ile Yaşayanların Küresel Ağı (the Global Network of People Living with HIV-GNP+), HIV ile Yaşayan Kadınların Uluslararası Topluluğu (International Community of Women living with HIV-ICW)


Proje Yardımcı Ortakları:

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Uluslararası Af  Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, KAOS GL Derneği


Proje Ekibi :


Proje Koordinatörü        : Murat Köylü
Proje Direktörü               : Serhan Karataş
Proje Asistanı                 : Derya Arman
Danışma Kurulu             : Dr. Muhtar Çokar, Prof.Dr. Deniz Gökengin, 
Av.Habibe Yılmaz Kayar, Prof.Dr.Şevki Sözen, Tekin Tutar (alfabetik sırayla) 

İletişim Sorumlusu         : Çiğdem Şimşek

Stigma Index Araştırması Saha Yöneticisi : Yasin Erkaymaz

Doktorlara Yönelik Durum Değerlendirme Araştırması Saha Yöneticisi : Arda Karapınar

Saha Çalışanları             : Stigma Index anketörleri

Araştırma Analisti         : Trend GroupPazar Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.

Proje Gönüllü Çalışanı : Pınar Öktem

 

Projenin Amacı:

 • HIV ile yaşayanların hakları ve yaşanan ihlaller konusunda sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluşlarının, karar verici ve yasa yapıcıların farkındalığını arttırmak;
 • HIV/AIDS konusunda toplumun farklı kesimlerinin duruma müdahil olması;
 • HIV/AIDS’e yönelik toplumsal bilinci geliştirerek toplumsal sahiplenmeyi ve sorumluluğu oluşturmak;
 • HIV/AIDS ile yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmak için yasal çerçeve önermek;

 

Proje Hedefleri:

 • En başta sağlık hizmetlerine ulaşma ve çalışma hakkı olmak üzere, HIV ile yaşayanların haklarının güvence altına alınması için toplumsal bilinç oluşturmak ve katılımcı bir süreç aracılığıyla yasal yapı değişikliği oluşturmak;

 

Proje Faaliyetleri:

 

 1. Durum analizi için araştırmalar yapmak ve raporlar yayınlamak
  • Damgalanma Endeksi (Stigma Index) Araştırması
  • Sağlık Hizmetleri ve Tedavide Karşılaşılan Sorun Analizi Araştırmaları
  • HIV/AIDS Konusunda Uluslararası Durum Analizi
  • Türkiye’de HIV ile Yaşayanların Hak İhlalleri Raporu - 2010
 2. Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurumları ve Odalara Yönelik Bilinç Arttırma çalışmaları
  • Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurumları ve Odalara Ziyaretler
  • İşbirliği Arama Toplantıları (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir)
  • Sivil toplum platformları ve koalisyonlarında HIV/AIDS konusunun gündeme getirilmesi
  • Uluslararası HIV/AIDS Toplantısı
 3. Savunuculuk Çalışmaları
  • HIV ile Yaşayanlarla Toplantılar
  • Yasal Çerçeveye değişiklik önerileri geliştirmek için toplantılar (HIV ile yaşayanlar, Danışma Kurulu ve uzmanlar ile birlikte)
  • İşbirliği Arama Toplantıları (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir)
  • Karar Vericiler ile Çalıştaylar
  • Uluslararası HIV/AIDS Toplantısı
 4.  Lobi Çalışmaları
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ziyaretler, milletvekilleri, milletvekili danışmanları ve uzmanlarla görüşmeler
  • TBMM’de Soru Önergeleri    
  • TBMM’de Gündem dışı Konuşmalar         
  • TBMM Genel Kurulu’nda Genel Görüşme
  • TBMM’de Araştırma Önergesi             
  • TBMM’ye Yasa Teklifi Taslağı
 5. Kampanya ve İletişim Çalışmaları
  • Basın Bültenleri
  • Bilgilendirme Mektupları
  • Milletvekillerine Yönelik Broşür
  • İmza Kampanyası


Gerçekleşen Proje Çalışmaları için tıklayınız

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim