Pozitif Yaşam Derneği
Viyana AIDS 2010 Konferansı'ndan notlar

XVIII. Uluslararası AIDS konferansı 18 – 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirildi. Konferansta ‘Türkiye’nin hala pozitif ilgiye ihtiyacı var!” sloganımızla yer aldık. Yedi kişilik ekibimizle, son bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı oturumları takip ettik ve dünyanın hemen her yerinden sivil toplum kuruluşlarının katıldığı “Küresel Köy” alanında Türkiye’yi temsil ettik. Ayrıca Hak İhlalleri Raporu 2008 – 2009 ve Hukuk Poliklinikleri Projesi’nin sonuçlarını ve yürümekte olan Stigma Index’i paylaştığımız üç ayrı poster sunumumuz oldu. 

Konferans hakkında: XVIII. Uluslararası AIDS Konferansı’nın açılış konuşmasını eski ABD Başkanı Bill Clinton yaptı. Kongrede HIV ile yaşayan kişiler, bilim insanları ve diğer paydaşlarla birlikte HIV/AIDS alanında yapılan çalışmalar ile son bilimsel gelişmeler paylaşıldı. Konferansa toplam 197 ülkeden 19 bin 300 kişi katıldı. Bunların binden fazlası Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan gelen katılımcılardı.  Konferansta yaklaşık 6 bin bilimsel sunum yapıldı. Ayrıca bini aşkın medya mensubu konferansı izledi.Konferansta 770 gönüllü çalıştı. “Küresel Köy” alanında, aralarında PYD’nin de bulunduğu 95 sivil toplum kuruluşu yer aldı ve 279 aktivite gerçekleştirildi.

 Konferans katılımcılarının yanı sıra genel halka da açık olan Küresel Köy, çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Toplamda konferansa katılımın 25 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.
 

Konferansın genelinde, HIV’le yaşayan ve HIV/AIDS’ten etkilenen kadınların durumu üzerinde ayrıca durulduğu görülüyordu. Bu da önleme, destek ve bakım konusundaki program ve uygulamalarda kadınların konumuna önem verilmesi gerekliliğinin artık dünya çapında kabul edilmiş olduğunu gösteriyor. Ayrıca konferansta üzerinde çok durulan iki konu, seks işçiliğinin ve uyuşturucu kullanımının cezalandırılmasına son verilmesi gerekliliğiydi. Bu konular hem aktivistler, hem araştırmacılar, hem de politika geliştirenler tarafından vurgulandı. Seks çalışanlarının ve damar içi madde kullanımı üzerine çalışanların konferansa, özellikle de Küresel Köy’e katılımları yoğundu. Üzerinde en önemle durulan coğrafi bölge ise Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesiydi. 

Konferansta iki büyük yürüyüş de yapıldı. Konferansın açılışı öncesinde AIDS aktivistleri büyük bir gösteri yaptı. Ayrıca Annie Lenox’un katılımı ve konserinin de olduğu insan hakları yürüyüşü yapıldı.


Yürüyüşler ile ilgili izlenimler ve görseller için:
 

"Sözlerinizi tutun, yaşamak istiyoruz"
http://pozitifyasam.org/tr/haberler/303

http://www.facebook.com/pozitif.yasam.dernegi?v=app_2392950137#!/video/video.php?v=133112480058200


Annie Lenox ile AIDS 2010 Yürüyüşü!
http://pozitifyasam.org/tr/haberler/308

http://www.facebook.com/pozitif.yasam.dernegi?v=app_2392950137#!/video/video.php?v=133716779997770

 
“Türkiye’nin hala daha fazla pozitif ilgiye ihtiyacı var” sloganıyla Türkiye’yi temsil ettik.

Konferans kapsamında halkın ziyaretine de açık olan ve tüm dünyadan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, toplulukların ve aktivistlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları Küresel Köy (Global Village) adlı bir alan bulunuyordu. 80 ülkeden toplam 97 sivil toplum kuruluşunun stant açtığı Küresel Köy’de ayrıca sergiler, canlı performanslar ve kazancı HIV’le ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına giden hediyelik eşya satışı da vardı. Küresel Köy, kuzey ve güneyi, doğu ile batıyı buluşturan, sergiler ve performansları olduğu kadar tartışma ve fikir alışverişlerini de teşvik eden ve küresel bir iletişim ağı kurmayı amaçlayan bir alandı. Bu alanda yedi kişilik ekibimiz ile Türkiye’yi temsil ettik ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçtik. Ayrıca konferansı izleyen Türkiye medyası ile de bir araya geldik. Bilgi ve görseller için:   


Viyana'da Türk Medyası ile bir araya geldik. -> http://pozitifyasam.org/tr/haberler/304

Fotoğraflar için ->  http://www.facebook.com/album.php?aid=15054&id=100000783453529&l=bc3802662c


 

Üç adet poster sunumu yaptık.

Uluslararası AIDS Konferansı kapsamında sunulmak üzere üç adet poster sunumumuz konferans komitesi tarafından kabul edildi. Kabul edilen poster sunumlarımız, “Türkiye’de HIV ile Yaşayan Kişilerin Hak İhlalleri Raporu”, “Hukuk Poliklinikleri Projesi” (http://www.pozitifyasam.org/tr/devam-eden-projeler/hukuk-poliklinikleri-projesi.html) ve “Stigma Index Türkiye* ” idi. Posterler, 21 - 22 Temmuz günlerinde saat 12:30 – 14:30 arasında konferansın yapıldığı sergi alanında Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer ve Arzu Kaykı tarafından sunuldu. Sunum süresince, poster sergi alanını gezen katılımcıların soruları cevaplandı. Böylelikle gerek konferans katılımcılarına gerekse konferans alanını gezen dışarıdan katılımcılara hem Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin maruz kaldıkları ihlaller hem de ihlaller ile ilgili yürüttükleri hak arama mücadeleleri ve Hukuk Poliklinikleri Projesinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.   


* Stigma İndex(HIV ile Yaşayan Kişiler İçin Damgalama Göstergesi)

HIV ile yaşayan kişilerin Doğru tedavi ve bakım ulaşmasının önünde duran engellerden belki de en önemlisi Stigma (Damgalama)’dır. Stigma Index temel olarak HIV ile yaşayan kişilerle yapılan bir anket çalışması. Şu an dünya genelinde 50’den fazla ülkenin katılımıyla sürekli büyüyen bu kullanışlı araç, HIV’e bağlı damgalama ve ayrımcılığı her açıdan ele alarak somut bir kanıt oluşturuyor. Ülkemizde bu uygulama Pozitif Yaşam Derneği tarafından yürütülmektedir.

 

Detaylı bilgi: http://www.stigmaindex.org/

http://www.hiveurope.eu/Projects/StigmaIndex/tabid/74/Default.aspx

 

“Viyana Deklarasyonu” 12 bin 725 kişi tarafından imzalandı…

Konferans sırasında, halk sağlığı ve güvenliğini artırmaya yönelik olarak, yasadışı uyuşturucu kullanımı ile ilgili bilimsel kanıtların bir araya getirilmesi adına bir çağrı olarak “Viyana Deklarasyonu” adlı metin imzaya açıldı. Deklarasyon, bilim insanlarını, sağlık çalışanlarını ve halkı, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların dikkatini uyuşturucu politikalarının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini vurgulamak amacıyla bu dokumanı yaygınlaştırmaya ve desteklemeye çağırıyor. Deklarasyona göre yasadışı uyuşturucu kullanımının cezalandırılması, HIV/AIDS epidemisini önlememekte, aksine yayılımı körüklemektedir ve hem sağlık açısından hem de sosyal olarak son derece olumsuz sonuçları olmaktadır. Bu yüzden de uyuşturucu ile ilgili politikaların uluslararası boyutta yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. AIDS 2010 Konferansı başkanı olan Uluslararası AIDS Topluluğu Başkanı ve BC Centre for Excellence in HIV/AIDS Direktörü Dr. Julio Montaner, günümüzde uyuşturucu ile mücadelede kullanılan politikaların HIV/AIDS epidemisini sürdürmesinin yanı sıra şiddet ve artan suç oranları ile sonuçlandığını belirterek; bilim insanları olarak öncelikle madde bağımlılığının bir suç değil bir tıbbi durum olduğunu kavrayarak, uyuşturucu politikalarımızı ideolojilere değil kanıtlara dayalı olarak oluşturmaya başlamamız gerektiğini söyledi. Konu ile ilgili uluslararası bir uzmanlar grubu tarafından yazılan ve dünyanın önde gelen bazı HIV ve uyuşturucu konusundaki bilimsel kurumları (International AIDS Society, International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP), BC Centre for Excellence in HIV/AIDS) tarafından öncülük edilen deklarasyonun resmi açılışı konferansta yapıldı ve halen web sayfasında uluslararası kişi ve kuruluşların imzasına açık. Deklarasyonun web sayfası ve tam metni için:

 

Viyana Deklarasyonu

http://www.viennadeclaration.com/the-declaration.html 

 Aşağıdaki başlıklarda yapılan toplantı ve sunum özetlerini okumak için tıklayınız;
 

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim