Pozitif Yaşam Derneği
TurkMSIC Uludağ Yerel Kurulu, HIV/AIDS konulu bir panel gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi öğrenci amfilerinde 16 Aralık 2011 günü gerçekleştirilen panele, Bursa ve İstanbul’dan uzmanlar katıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği panele diğer fakültelerden öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.
 

Panelde ilk olarak konuşan Uludağ Üniversitesi Deontoloji Ana bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Civaner, bulaşıcı hastalıklarda “Doktorların hizmet sunma ödevi nereye kadar olmalı?” sorusuna cevap aradı. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda hizmet verirken ölen çeşitli sağlık personelinden bahseden ve konunun etiksel yönünü de irdeleyen Civaner, çeşitli rahatsızlıklarda görev tanımının iyi yapılması ve hizmet sınırlarının çizilebilmesi için kullanılan 4 aşamalı bir skalayı dinleyicilere tanıttı. Bir doktorun bu skala içerisinde sadece 1. aşamada yer alan rahatsızlıkların tedavisinden zaman zaman kaçınması gerekebileceğini kaydeden Civaner, AIDS’in bir 3. aşama hastalığı olduğunu ve tedavisinden asla kaçınılamayacağını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı öğretim üyesi Uzm. Dr. Esra Kazak, AIDS’in Dünya’da en yaygın 4., Afrika’da ise 1. ölüm nedeni olduğunu, sanılanın aksine HIV’in dokunmak, sarılmak, tokalaşmak ve sosyal ilişkilerde bu virüse sahip kişilerle bir arada olmak ile bulaşmayacağının altını çizdi.

Pozitif Yaşam Derneği iletişim sorumlusu Çiğdem Şimşek de, HIV pozitif kişilere yönelik çalışmalar yürüten derneklerini kısaca katılımcılara tanıttı ve özellikle dernek üyelerinin yaşadıkları zorluklardan söz etti. Dernek olarak özellikle HIV pozitif kişilere desteklerini sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini belirten Şimşek, “HIV ile yaşayanlar arasında her meslek grubundan, her dini inanıştan, her yaştan ve her yaşam tarzından insanlar var, yapılması gereken bu kişilere yönelik önyargıların kırılması” şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Akalın da, öğrencilerin konuyla ilgili olmasından ve yaptıkları çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek, önümüzdeki yıllarda farklı eğitici organizasyonlar gündeme geleceğini belirtti.

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim