Pozitif Yaşam Derneği
Sosyal Güvenlikte yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor..

14/09/2008 - Radikal

Daha önce küçük bir kısmı yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun genel hükümleri 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre işçi statüsünde ve kendi adına bağımsız statüde çalışanlarla ilk defa işe başlayacak kamu çalışanları yeni dönemde aynı norm ve standartlara tabi olacak…ANKARA - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim’de yürürlüğe girecek maddeleri ile sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak. Yeni dönemde, emekli olmak için daha uzun süre çalışma, daha fazla prim ödemesi yapılacak, yatırılan prime göre ise daha düşük emekli aylığı bağlanacak. Emeklilikte geçen süreyi kısaltmayı amaçlayan yeni sistemde sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda ise büyük ölçüde norm ve standart birliği sağlanmış olacak.Kanunda, 1 Ekim’de başlayacak yeni dönemde sigortalıların ve emeklilerin yaşamlarını hemen etkilemeye başlayacak çok sayıda düzenleme de yer alıyor. Yeni dönemde uygulamaya girecek bazı düzenlemeler şöyle:

·         Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (Bağ-Kur’lular), iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte  ikisi, yatarak tedavide ise yarısı oranında geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek.  

 

·         Malullük aylığı için daha önce en az yüzde 66 oranında çalışma gücü kaybı aranırken, yeni dönemde bu oran yüzde 60’a indirilecek.  

 

·         İsteğe bağlı sigortalılık için daha önce SSK sigortalısında en az 3 yıl, Emekli Sandığı iştirakçisinde en az 10 yıl sigortalılık süresi aranırken, 1  Ekim’den sonra sigortalılık şartı kaldırılacak, ayrıca daha düşük emekli  aylığı anlamına gelen kısmi isteğe bağlı sigortalılık imkanı getirilecek.  

 

·        Tarım sigortalıları ve köy muhtarlarına 15 günlük prim karşılığı 30 günlük hizmet kazanma olanağı sağlanacak. 15 günlük esas alınan prim tutarı, her yıl  bir gün artırılarak 15 yıl sonra 30 gün üzerinden prim alınacak.  

 

·        Yurt dışına götürülecek işçiler için sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeme zorunluluğu olacak. Bu kişiler emeklilik haklarından yararlanmak  için isterlerse ayrıca isteğe bağlı sigorta primi ödemek zorunda olacaklar.  

 

Engelli annesine erken emeklilik

 

·         Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalılar, 1 Ekim’den sonra çalıştıkları her 4 yıl için 5 yıl çalışmış gibi  kabul edilerek erken emekli olabilecekler.  

 

·         İşçi statüsündeki kadın sigortalılar, doğumdan sonra işten ayrılmış  olmaları ve çocuğun yaşaması şartıyla en fazla 2 çocuk için olmak üzere 2’şer  yıldan azami 4 yıllık süreyi borçlanabilecekler.  

 

·         Emekli Sandığı iştirakçilerinin eş ve çocuklarına ölüm aylığı  bağlanabilmesi için gerekli en az 10 yıllık hizmet şartı 5 yıla indirildi. 

 

Emekli olana aylık yok

·         İşçi statüsünde 1 Ekim’den önce sigortalı olan ya da emekliliği hak  edenler için, emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 30  oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecek.  

 

·        1 Ekim’den sonra sigortalı olup emekliliği hak eden sosyal güvenlik destek  primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli sigortalı çalışmak istediğinde emekli  aylığı kesilecek.  

·         Bağ-Kur kapsamında emekli olup yine Bağ-Kur kapsamında iş yapan kişiler,  emekli aylığı kesilmeden yüzde 12 oranında sosyal güvenlik destek primi  ödeyerek çalışabilecek. Bu oran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  her yıl 1 puan artırılarak yüzde 15’e çıkacak.  

 

·         Askerlik borçlanması için her ay asgari ücretin yüzde 20’si tutarındaki  ödeme tutarı, yüzde 32’ye yükselecek. Ödeme süresi de altı aydan bir aya  çekilecek.  

 

·         Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncellenmesinde, 1  Ekim’den sonraki çalışılan süreler için gelişme hızının yüzde 100’ü yerine  yüzde 30’u dikkate alınacak.

 

Yıpranma hakkı kalkacak

·         Halen çalışmakta olan tüm sigortalıları kapsayacak şekilde, iş kazası ve  meslek hastalığı nedeniyle yüzde 25 ve daha yukarı oranda sakat kalan işçilere  bağlanan gelirlere uygulanmakta olan alt sınır kalkacak. Böylece 1 Ekim’den  sonra sakat kalan işçiye ödenecek gelir, 1 Ekim’den önceki miktarın önemli  oranda gerisinde kalacak.  

 

·         Gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı,  şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının ‘yıpranma  hakkı’ olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak. Bu durumdaki  kişilerin 1 Ekim’e kadar çalıştıkları sürelere karşılık gelen yıpranma  payları, emekliliklerinde dikkate alınacak.

 

Herkes GSS kapsamına girecek

·         Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşlar sağlık riskleri ve sağlık  harcamaları yönünden güvence altına alınacak. Ülkede ikamet eden tüm kişiler  (vatansızlar ve sığınmacılar dahil) GSS’den yararlandırılacak.  

 

·         Bağ-Kur’luların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli olan 240  günlük prim gün sayısı 30 güne indirilecek. Böylece çiftçiler ve esnaf,  sigortalı olduktan 1 ay sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.  

 

·        SSK’lıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli olan 90 ve  bakmakla yükümlü oldukları için gerekli olan 120 günlük prim gün sayıları 30’a  indirilecek.  

 

·        İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay  süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 güne düşecek.

 

Kademeli GSS primi

·         Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanların,  vatansızlar ve sığınmacıların, 65 yaş veya özürlü aylığı, şeref aylığı, vatani  hizmet aylığı, terörle mücadele aylığı alanların, harp malullerinin, Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocukların, köy  korucularının, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Genel Sağlık Sigortası  primleri devlet tarafından karşılanacak.  

 

·         Çalışması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı  bulunmayanlardan, aile içindeki kişi başına geliri; asgari ücretin 1/3’ü ile  asgari ücret arasında olanlar 24 YTL, asgari ücret ile asgari ücretin iki  katına kadar olanlar 73 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar 146 YTL  ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek.  

 

·        Geçiş sürecinde Yeşil Kart uygulaması 2 yıl daha devam edecek, bu sürenin  sonunda yürürlükten kaldırılacak.

 

Kız çocukları için prim

·        18 yaşından küçükler, herhangi bir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamdakiler, 18 yaşından sonra ise kendi adlarına veya anne-babaları üzerinden GSS kapsamında olmaya devam edecek.  

 

·        1 Ekim’den sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne-babalarının sağlık  yardımından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup  anne-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta  olanların, çalışma ve evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları da  sürecek.

 

Kanser taraması kapsama alındı

·        Aşılar, kanser tarama testleri gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık  hizmetleri de ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınarak Sosyal Güvenlik  Kurumu tarafından karşılanacak.  

·        1 Ekim tarihinden itibaren özel hastaneler, SGK’nın belirlediği fatura  bedelinin en çok yüzde 30’u kadar fark ücreti alabilecek. Kamuya ait sağlık  hizmeti sunucuları ise sadece otelcilik hizmeti ve öğretim üyesi için fark  ücreti alabilecek.  

 

·        Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunsun ya da bulunmasın bütün  sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, vatandaşlardan herhangi bir fark  ücreti talep edemeyecek.

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim