Pozitif Yaşam Derneği
HIV/AIDS ve TBMM soru önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HIV Ve AIDS’e İlişkin Soru Önergeleri

Soru önergeleri, muhalefet partilerinin çoğunlukla vatandaşlardan ve/ya Sivil toplum Kuruluşlarından gelen talep ve şikâyetler üzerine hükümetin ilgili birimine sorular sorarak kullandığı bir TBMM denetim mekanizmasıdır. Hem iç tüzük gereği hem de topluma saygı gereği bu soruların cevaplandırılması gerekmektedir. Ancak bu denetim mekanizmasının sorulara çoğunlukla cevap verilmemesi sebebiyle etkin kullanılamadığı görülmektedir.

HIV/AIDS ile ilgili soru önergelerinin pek çoğunun cevapsız kalması sadece bu soruyu yönelten Milletvekiline karşı değil aynı zamanda bu sorulara vesile olan bizlere de sorumlulukların yerine getirilmemesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ(*)

Karar No.: 584   Kabul Tarihi : 5.3.1973

(Resmî Gazete: 13. 4. 1973 – Sayı: 14506)

Yazılı sorunun cevabı

MADDE 99– Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık eliyle Başkanlığa sunulur. Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. Cevap ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağının arkasına eklenir.

Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde cevaplandırılır.

Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker.

Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir.

Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir.


TBMM’de HIV Ve AIDS’e İlişkin Soru Önergeleri

 

Dönemi ve Y.Yılı

Esas No

Başkanlığa Geliş Tarihi

Önergenin Özeti

23 Mayıs 2011

7 / 18337

7 Şubat 2011

HIV/AIDS taşıyan kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:     tıklayınız 

Son Durumu: Hükümsüz (G)

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 18346

7 Şubat 2011

Ceza infaz kurumlarında HIV/AIDS taşıyan tutuklu ve hükümlülere ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 17151

26 Kasım 2010

HIV/AIDS taşıyıcılarının sivil toplum kuruluşlarınca temsiline ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 17107

23 Kasım 2010

Ülkemizdeki HIV/AIDS hasta sayısına ve bunların tedavilerine ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 16103

23 Temmuz 2010

Tıp fakültelerinde ve hizmet içi eğitimde HIV/AIDS tedavisi konusuna yer verilmesine ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandırıldı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 16104

23 Temmuz 2010

HIV pozitif gebeliğe ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:     tıklayınız 

Son Durumu: Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandırıldı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 16105

23 Temmuz 2010

Fuhuş ve genelevlerde HIV/AIDS denetimine ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

23 Mayıs 2011

7 / 16106

23 Temmuz 2010

Hastalardan ameliyat öncesi istenen HIV testine

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: CEVAPLANDI

Diğer Bilgiler

23 Nisan 2011

7 / 11422

9 Aralık 2009

HIVe karşı alınan tedbirlerin yeterliliğine ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

22 Nisan 2011

7 / 16039

22 Haziran 2006

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS özel oturumuna ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:     tıklayınız 

Son Durumu: Süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlandı

Diğer Bilgiler

23 Nisan 2011

7 / 11423

9 Aralık 2009

Şanlıurfa'da hastanede verilen kanla AIDS'e yakalanan bir çocuğun ve ailesinin durumuna ilişkin

 

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

 

Önergenin CEVABINA ulaşmak için:

tıklayınız 

22 Nisan 2011

7 / 10874

25 Ekim 2005

AIDS'e karşı alınacak tedbirlere ilişkin

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Önergenin CEVABINA ulaşmak için:

tıklayınız 

21 Mart 2011

495818

5 Ocak 2001

AIDS ile mücadeleye ilişkin

 

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Önergenin CEVABINA ulaşmak için:

tıklayınız 

21 Şubat 2011

7 / 1571

3 Mart 2000

AIDS'li kan kullanılması sonucu mağdur olan bir aileye ilişkin

 

Soru Önergesine ulaşmak için:      tıklayınız 

Önergenin CEVABINA ulaşmak için:

tıklayınız 


Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim