Pozitif Yaşam Derneği
BM Raporu: Çocukların HIV ile enfekte olmasını engellemeye ve annelerini hayatta tutmaya yönelik önemli bir adım!

Cenevre/ New York, 9 Haziran 2011 – New York’ta 2011 Birleşmiş Milletler (BM) Üst Düzey AIDS Toplantısı’na katılan dünya liderleri, 2015 yılına kadar çocukların HIV ile enfekte olmasını engellemeye ve annelerini hayatta tutmaya yönelik önemli bir adım olan Küresel Plan’ı 9 Haziran’da hayata geçirdi. 

BM HIV AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Genel Başkanı Michel Sidibé, “İnanıyoruz ki 2015 yılına kadar dünyanın her yerinde çocuklar HIV ile etkilenmeden doğabilecek ve anneleri sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilecek. Bu Küresel Plan, dünyada HIV’den en çok etkilenmiş ülkeler tarafından yürütülen gerçekçi, başarılabilir bir plan,” dedi. 

ABD Küresel AIDS Koordinatörü Büyükelçi Eric Goosby, “Neredeyse her 1 dakika bir, bir çocuk daha HIV ile dünyaya geliyor. Birlikte çalışarak, bu gidişatın yönünü, ABD’de başardığımız gibi, değiştirebiliriz ve bunu başarmaya Botsvana’da çok yaklaştılar. Dünya çapında çocukların HIV ile enfekte olmasını engellemek, çocukların ve annelerinin hayatlarını kurtarıp çocuklara yaşamlarında yeni bir sağlıklı başlangıç sağlamaya yapılan akıllıca bir yatırım.” diye belirtti. 

HIV enfekte olan hamile kadınlara antiretroviral (HIV’i baskılayan tedavi) önlem ve tedavi sağlamak, çocuğun HIV ile doğma riskini yüzde5’ten daha aza indiriyor ve annelerini onları yetiştirmek için hayatta tutuyor. Ne teknik ne de bilimsel engeller küresel harekete geçme çağrısının önünde durabilir. Küresel plan, HIV ve AIDS olmayan bir nesli gerçeğe dönüştürmek için gerekli olanın liderlik, paylaşılmış sorumluluk ve bağış yapan ülkeler, bağışı alan ülkeler ve özel sektör arasındaki ortak tutum olduğunun altını çiziyor. 

 

Küresel Plan’ın harekete geçme çağrısına yanıt olarak, ABD Başkanı’nın HIV’den Kurtulmak için Acil Planı (PERFAR), “HIV’in Anneden Çocuğa Geçişini Önleme Programı (PMTCT)”na ek olarak 75 milyon ABD Doları ödenek ayırdığını açıkladı. Bu ödenek, PERFAR’ın PMTCT için yıllık ayırdığı yaklaşık 300 milyon ABD Dolarlık ödeneğinin üstünde olacak. 

Bill & Melinda Gates Vakfı, 40 milyon ABD Doları; Chevron, 20 milyon ABD Doları ve Johnson & Johnson 15 milyon ABD Doları bağışladı. 

Bill & Melinda Gates Vakfı HIV ve Tüberküloz Birimi Yöneticisi Stefano Bertozzi, “Anneden çocuğa HIV’in geçişini önleme yatırımlarına oldukça ihtiyaç duyuluyor ve Bill & Melinda Gates Vakfı, bu tür girişimlerin aile planlama, anne- yeni doğan- çocuk sağlığı programları ile tamamen birleştirilmesine kendisini adıyor” diye konuştu. 

Amerikalı Petrol Şirketi Chevron’nun Planlama ve Politika birimi Başkan Vekili Rhonda Zygocki, “Chevron, bir şirket olarak devamlılığının, içinde bulunduğu topluluğun ve çalışanlarının sağlığı ve refahı ile güçlü bir bağının olduğunun farkındadır. 20 milyon dolarlık bir bağışta bulunarak HIV’in anneden çocuğa geçişini önleme çalışmalarına katılmaktan gurur duymaktayız.” dedi. 

Johnson&Johnson Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Brian Perkins, “Hiçbir bebeğin HIV ile doğmaması amacımızdır ve bugün yaptığımız bu bağış Johnson&Johnson’ın HIV’in anneden çocuğa geçişini önlemeye yönelik baki sözünü devam ettirecektir. Bu bağış, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılarını desteklemek için verdiğimiz sözümüzü yerine getirmekte başka bir adımdır; anne ve çocuk sağlığını ileriye götürmeye ebedi adanmışlığımızı yansıtmaktadır” diye konuştu. 

2009’da yaklaşık olarak 370,000 çocuk HIV ile dünyaya geldi ve neredeyse hepsi Sahraaltı Afrika’daki düşük ve orta gelirli ülkelerdendi. Küresel Plan çerçevesinde, konulan hedef, bu sayıyı 2015 yılına kadar yüzde90 oranında düşürmektir. Çocukların HIV ile enfekte olması hususunda en ağır yükü taşımakta olan bu 22 ülkenin hepsi planın gelişimine destek olarak planı uygulamaya geçirdiler. 

2015 yılına kadar çocuklara HIV geçişini ortadan kaldırmaya ve anneleri hayatta tutmaya yönelik Küresel Plan, 30’dan fazla ülke ve 50 halk topluluğu, sivil toplum örgütü ve uluslararası örgütten oluşan bir grup tarafından geliştirildi. Bu grup, BM HIV AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ve PERFAR tarafından bir araya getirildi. 

Babalwa Mbono, hamile kaldığında HIV pozitif olduğunu öğrendi. “Hamile kadınların çocuklarını korumalarına yardımcı olmak gerçekten önemli. Tüm anneler gibi ben de çocuğuma hayatında sağlıklı bir başlangıç yapması için her şeyi yapardım, ve bu önleme imkanından dünyanın her yerindeki kadın yararlanabilmeli” diye belirtti. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, “Biz sadece en tehlikede ve en çok ihtiyaç duyan anne ve çocuklara hedeflerimizi yönlendirerek HIV ile enfekte olmamış bir nesile ulaşabiliriz. HIV’in anneden çocuğa geçişini önleme ve daha çok kadının kaliteli bir bakıma ulaşmasını sağlamaya yönelik yaptığımız yatırımlar meyvelerini verecek, hem HIV’den etkilenmiş çocuk ve ailelerinin hayatlarında hem de AIDS yayılımının en ağır yükünü taşıyan en fakir ülkelerdeki annelerin ve çocukların sağlığını sağlamada” dedi. 

Küresel Plan, HIV pozitif olan hamile kadınların HIV önleme ve tedavi servislerine erişimi ve çocukların HIV ile enfekte olmasını 2015 yılına kadar ortadan kaldıracağı teminatını veren ülkelerin alacağı bir dizi belirli ilke ve program önlemlerine odaklanıyor. Küresel plan, ayrıca, emzirme dönemi süresince HIV pozitif anne ve çocuklara tedavi sağlama ve bu dönemden sonra devam etmekte olan HIV önleme ve tedavi programlarına yönlendirme girişimlerini içerisinde barındırıyor. 

Küresel Plan’ın ana unsurları şunları garanti ediyor: 

  • Bütün kadınlar, özellikle de hamileler, hem kendileri hem de çocukları için kaliteli hayat kurtaran HIV önleme ve tedavi hizmetlerine erişecektir.
  • HIV ile yaşayan kadınların haklarına saygı duyulmaktadır ve kadınlar, aileler ve topluluklar kendi sağlıklarını ve özellikle de çocuklarının sağlıklarını korumakla uğraşmak için yetkilendirilmişlerdir.
  • Yeterli insan ve mali kaynaklar zamanında hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan sağlanır ve başarı, paylaşılan bir sorumluluktur.
  • HIV, anne sağlığı, yeni doğan ve çocuk sağlığı ve aile planlama programları bir arada yürütülür, kalite sonuçları ortaya koyar ve ileri düzeyde sağlık sonuçlarına öncülük eder.
  • Topluluklar, özellikle de HIV ile yaşayan kadınlar, kadınları ve ailelerini ihtiyaçları olan HIV önleme, tedavisi ve bakımına erişmelerini desteklemekte yetkililerdir.
  • Ulusal ve uluslararası liderler, ülkeler tarafından yapılan girişimleri desteklemek için birlikte hareket edecek ve sonuçları ortaya çıkarmak için sorumlu tutulacaklardır.

Ayrıca, Küresel Plan, 2015 yılına kadar çocukların HIV ile enfekte olmalarını engelleme ve annelerini hayatta tutmaya yönelik hızlı bir ilerlemeyi sağlamak için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ayrıntılı bir eylem çizelgesi sunmaktadır. 

 

Küresel Plan Hakkında

Bu Küresel Plan, çocukların HIV ile enfekte olmalarını engelleme ve annelerini hayatta tutmaya yönelik ülke bazlı eylemler için bir vakıf niteliği taşımaktadır. Küresel Plan BM HIV AIDS Ortak Programı (UNAIDS), BM HIV AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Genel Başkanı Michel Sidibé ve ABD Küresel AIDS Koordinatörü Büyükelçi Eric Goosby tarafından bir araya getirilen bir üst düzey Küresel Vazife Ekibi tarafından danışmanlık işlemleriyle geliştirilmiştir. 30 ülkeyi ve 50 sivil toplumu, özel sektörü, HIV ile yaşayan insanlar ağını ve uluslararası örgütleri, 2015’e kadar bu hedefe ulaşmakta bir yol haritası oluşturmak için bir araya getirdi. 

Bu plan az ve orta gelirli ülkeleri kapsıyor, ancak daha çok HIV pozitif hamile bayan oranı en fazla olan 22 ülkeye odaklanıyor. Harici ulusal ve uluslararası girişimler neredeyse yüzde90 oranında HIV pozitif ve HIV hizmetine ihtiyaç duyan hamile bayana ev sahipliği yapan bu ülkelerde gereksinim duyuluyor. Az HIV yaygınlığı olan ve HIV riskini taşıyan tüm kadın ve çocuklara ulaşan çok güçlü salgın hastalıklarla karşı karşıya kalan ülkeleri desteklemek için de bu yoğunlaştırılmış girişimlere gereksinim duyulmaktadır. Küresel Plan, ülkeler tarafından yürütülen masraf edilmiş ulusal planların gelişimini desteklemek ve güçlendirmektedir.

 

 Çeviri: Hediye Aydoğan / Pozitif Yaşam Derneği Gönüllüsü 

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim