Pozitif Yaşam Derneği
UNAIDS, HIVe yanıtın daha da güçlendirilmesine yönelik önlemleri onayladı.

Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler Zirvesi,

8-10 Haziran2011 / New York

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)Yönetim Kurulu’nun onayladığı HIV’e yanıtın daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler

CENEVRE, 23 Haziran 2011---Program Koordinasyon Kurulu, HIV / AIDS (UNAIDS) Birleşmiş Milletler Ortak Programı yönetim organı, kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmek ve AIDS yanıtına yönelik daha fazla verimlilik ve hesap verebilirliği sağlamak ve yeni önlemler almak için 21-23 Haziran’da, Cenevre'de bir araya geldi. 

UNAIDS Genel Direktörü Michel Sidibe, AIDS 2011 Birleşmiş Milletler Yüksek Düzey Toplantısı’nın ilk gününde başarılı sonuçları gösteren ilerleme raporunu sundu. Ayrıca, kadınlara karşı şiddete ve HIV tartışmalarına yönelik yeni bir Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesinin önemini vurguladı.
 

Toplantıda,BM Üye Devletleri, HIV / AIDS’e yönelik yeni hedefler belirleyen bir siyasi deklarasyonu kabul ettiler. Sidibe, ”Bu beyan, AIDS salgının gelecekte sona erdirmek için bir yol haritası sunmuştur” diye belirtti. 

UNAIDS İcra Direktörü yaptığı konuşmada ayrıca, özellikle uluslararası kaynakların azaldığı bir zamanda AIDS konusunda paylaşılan sorumluluğu pekiştirmek gerektiğini vurguladı. ”Yeni bir ortaklık tipine ve iş yapabilmek için yeni bir yola ihtiyacımız var” diye konuştu. 

UNAIDS Program Koordinasyon Kurulu 28. Toplantısı’nın gündeminde ana öğe,yönetim kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilen Birleşik Bütçe Sonuçları ve 2012-2015 Sorumluluk Çerçevesi oldu. Birleşik Bütçe Sonuçları ve Sorumluluk Çerçevesi, ülke düzeyinde UNAIDS ailesinin etkisini en üst düzeye çıkarmak ve AIDS yanıtına yönelik BM’nin kordinasyonunu geliştirmek için dizayn edilmiştir.
 

Sorumluluk Çerçevesi hem programlı bir sonuç hem de para için teslim değeri sağlayacak.Yönetim Kurulu çerçevenin uygulanması konusunda UNAIDS Sekreterliği’nden yıllık raporlar üretmesini talep etti. 
 

Toplantıda ayrıca HIV programlama entegre beslenme ve gıda güvenliğinin sağlanması konusu tartışıldı. Yönetim Kurulu UNAIDS’ten, boşlukları ve ihtiyaçları da dahil olmak üzere gıda ve beslenme konularını tespit etmek ve ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik bir eylem planı uygulamak için ulusal AIDS stratejilerinin gözden geçirilmesini istedi.
 

Raportör olarak Mısır’ın ayrıca Polonya ve El Salvador’un başkanlığında yapılan toplantıya BM Üye Devletleri, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ile toplamda 300'den fazla katılımcı ve gözlemci katıldı.
 

UNAIDS Genel Direktörü, Yönetim Kurulu raporu, kararlar, tavsiyeler ve sonuçlar, 28 PCB sunulan tüm belgeler için: www.unaids.org

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim