Pozitif Yaşam Derneği
Medyada Duyarlılaştırma Projesi

Projenin Adı: Medyada Farkındalık Yaratma Projesi

Koordinatör: Garo Babacan

Projenin Amacı: Sağlık haberlerini yapan muhabir, editör ve haber müdürü pozisyonundaki medya mensuplarının HIV/AIDS konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla farklı gruplarla farklı içeriklerde eğitimler, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

HIV ile yaşayan kişilerle birebir eşleştirerek HIV ile yaşamayı birebir deneyimleyerek daha iyi öğrenmeleri ve önyargılarının kırılması sağlanması,

Medyadaki "HIV pozitifdostu" olacak bu kişilerle birlikte çalıştay/lar düzenlenerek ayrımcılık ve damgalanmaya yolaçan haberler belirlenecek ve bunların önüne geçmek amacıyla eylem planı hazırlanması,
 
Medya mensuplarının bu proje sırasındaki deneyimleri,hissettikleri veya HIV'e bakış açısındakideğişimi yazmaları,

Bu hikayeler ve deneyimlerin birleştirilerek, Projenin en son çıktısı olan HIV ile yaşayan kişilerinöykülerinden oluşan ki tabın basımı ve dağıtımının sağlanması amaçlanmıştır.

Proje uygulama süresi olan altı ay sonunda;

 • 50 medya mensubu ile görüşme yapılarak proje etkinliklerine katılacak medya mensupları belirlenmiş,
 • 15 Sağlık muhabiri ve 15 editör olarak toplam 30 kişiye HIV/AIDS konusunda eğitim sağlanmış.
 • 15 Sağlık muhabiri 15 HIV pozitifkişi ile birebir eşleşti rilmiş ve HIV ile yaşamayı birebir deneyimleyerek daha iyi öğrenmeleri ve önyargıların kırılması amacıyla görüşmeler yapmaları sağlanmış.
 • HIV ile yaşayan 15 kişi ile eşleşmiş 15 medya mensubunun çalıştığı gazete veya dergilerde 15 kişinin öyküsüne yer verilmiş,
 • Basın mensuplarının yazdıkları öyküler bir kitap haline geti rilmiş ve bu kitabın 1000 adet basılarak Türkiye’de dağıtımının sağlanması hedeflenmiştir.


Süresi: Mart 2007 / Temmuz 2007

Açıklama: Küresel Fon ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Değerlendirme Programı çerçevesinde yapılan proje ile medya çalışanları bilgilendirliyor.

Katılımcılar ve Metodoloji:

Projenin ilk ayında (Ocak–2007), bu projede planlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi için; Proje sorumlusu, Muhasip, Medya danışmanı, Tıbbi danışman, Eğitmen (2 kişi) den oluşan, 6 kişilik bir ekip oluşturuldu.

2000 ile 2007 tarihleri arasında, yazılı basında HIV hakkında çıkmış 10’larca haber toplandı.

Projeye dahil olacak medya mensuplarının seçimi için kriterler belirlendi. Proje süresince 42 medya mensubu ile görüşüldü.

Medya mensupları ile eşleşecek, 16 HIV ile yaşayan insana ulaşıldı.

17/18 nisan tarihleri arasında, “HIV” alanında; Tıbbi, etik, sosyal ve hukuki başlıklarda, bilgilendirmeye yönelik 2 günlük bilgilendirme gerçekleştirildi. 21 gazeteciye eğitim verildi.

En çok HIV pozitifolmak ile hastalığın AIDS aşaması arasındaki farkın ne olduğuna dair uzun konuşmalar yapıldı.

Hastalığın tedavisindeki son aşamalar, ilaç tedavisinde dünyada gelinen son durum ve ilaçla tedavi alan kişilerin uzun yıllar sağ -lıklı bir insan gibi yaşamlarını sürdürebildikleri, tabii ki virüsün sosyal imajı, ayrımcılık, damgalanma ve yaşanan hak ihlallerine değinildi. Mayısa kadar medya mensubu ile 1 HIV pozitifkişi bir araya geldi. Toplam 11 HIV ile yaşayan insan 11 medya mensu buyla eşleşti. Bol bol düşler kuruldu, çaylar içildi. HIV ile yaşayanların hiçbiri, fotoğraflarının çekilmesini ve gerçek isimlerinin kullanılmasını istemedi. (Haklı olarak) Ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalmadan, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamanın altı bir defa daha çizildi.

12 Mayıs 2007 günü, deneyimi yaşayan medya mensupları ile HIV pozitifinsanların bir araya geldiği workshop düzenlendi. Onlar bir HIV pozitifi tanırken, HIV ile yaşayanlarda kendilerini, planlarını, yapmak istediklerini ve en çok ta “yok sizden bir farkımız” cümlesini anlatıp durdular.
Ayrımcılık ve damgalanmaya karşı yapılabilecekler konusunda aşağıdaki fikirler uçuştu toplantı boyunca;

 • Özellikle gazetelere yansıyan HIV haberlerinin, üçüncü sayfa diye tabir edilen bölümlerde yayınlanması nedeniyle, bu bölüm editörleri, polis muhabirleri ve istihbarat servisinde görev yapan medya mensupları ile eğitim çalışmalarının düzenlenmesi,
 • Son dönem televizyon dizilerindeki artış ta göz önünde bulundurularak, bu dizilerin senaryolarına HIV/AIDS ile ilgili bölümlerin konulması HIV ileyaşama sürecinin tam olarak bilinmemesinden dolayı, bu sürecin gerek gazete haberleri, gerek röportajlar, gerekse TV programları ile anlatılması HIV/AIDS alanındaki kavramların doğru kullanımı, dolayısıyla eksiksiz ve tam bilgiyi ulaştırmak için gerekli çalışmaların HIV/AIDS alanında belirli periyotlarla medyanın bilgilendirilmesi,
 • Bu amaçla toplantılar düzenlenmesi ve bu toplantıların medya kuruluşlarında yapılması amaçlanmıştır.
 • Özellikle e-mail, e-bülten yolu ile medyanın tüm gelişmelerden düzenli olarak haberdar edilmesi,
 • Öngörülen e-bülten ile PozitifYaşam Derneğinin referans noktası olarak kabul edilip, doğru bilgiye ve doğru haber diline ulaşmak için ortak çalışma yapılması.
 • İnternet yayıncılığını ön plana çıkararak, internetteki medya kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi.
 • Medyaya dönük olarak PozitifYaşam Derneği web sitesinin geliştirilmesi ve bilgilendirici dökümanların eklenmesi.
 • Medyaya yansıyan haberler ile mağdur olan kişilerin, bu haberler sonrasında yaşadıklarının anlatılması.
 • HIV/AIDS alanında, hasta hakları ve gizlilik konusunda yapılacak bir çalışma ile haberlerdeki hak ihlallerinin deşifre edlerek, uyulması zorunlu olan hukuki konuların altının çizilmesi.
 • Doğru bilgiyi aktarmak yerine, haberi magazinleştirerek aktaran öykülerin sonuçlarının tartışılması.
 • Genel olarak HIV’in tıbbi boyutu ile yeni gelişen tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirici eğitimler yapmak.
 • Yanlış ve eksik haberlerin hali hazırda HIV ile yaşayan insanlar üzerinde yarattığı etkinin, başarılı tedaviyi ortadan kaldırabileceğinin altının çizilmesi.
 • Bu deneyimden yola çıkarak 11 medya mensubu 11 yazı oluşturdu. 30 mayısa kadar eşleşme sonrası yazılan yazılar toplandı. Haziran ayında kitabın basımı için hazırlıklara başlandı.


Bütçe:

Çıktısı: Röportajlardan derlenen Pozitif Yazılar isimli kitap basıldı. HIV/AIDS'le yaşayan ve yakınlarına ulaştırıldı. 650 tane Medya Mensubuna gönderildi..

Kitabı indirmek için

Yayın adı : Pozitif Yazılar
Yayın Tarihi : Haziran 2007
Dosya Boyutu : 2 MB
Dosya Türü  PDF

Yapılan Röportajlar için tıklayınız

 
Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim