Pozitif Yaşam Derneği
Pozitif Destek Hattı

Projenin Adı: Pozitif Destek Hattı

Koordinatör: PYD Çalışanları

Amacı: 

 • Türkiye’de HIV ile yaşayanların Sosyolojik /psikolojik destek ve danışmanlık almalarını sağlamak,
 • HIV+ kişilerin doğru bilgi alabilmelerini sağlamak,
 • HIV+ kişilerin çalışma ve sosyal hayatlarında yaşadıkları hak ihlallerini engellemek, sorunları tespit edip, çözümlenmesini sağlamak amacı ile hukuki yönlendirmeleri yapmak,
 • HIV+ kişileri sahip oldukları gizlilik ilkesi ve hasta hakları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Türkiye’de yaşayan HIV+ kişiler arasında Network ağı oluşturmak,
 • HIV+ kişilerin ilaç sorunları ve tedavi konularında tıbbi yönlendirmelerini yapmak,
 • HIV+ kişilerin psikolojik yardım almalarında iletişimi sağlamak,
 • Anadolu ve kırsal kesimde HIV ile yaşayan diğer insanlara ulaşmak ve onların da verimli hizmet almalarını sağlamak,
 • Yaşanan dışlanma - damgalanma ve ayrımcılık konularında HIV+ kişileri bilgilendirme ve bilinçlendirilmesini sağlamak.

Süresi: Mart 2007 /Proje halen devam etmektedir.

Açıklama: UNAIDS tarafından finanse edilen proje HIV taşıyıcıları arasında iletişimi geliştirmeyi, sou ve sorunların paylaşımını ve öğrenmek istedikleri bilgilere doğrudan erişimini sağlamaktadır.

İzlenen Adımlar

- Var olan hatların durum analizi çalışması,
- Hattın gerekliliğinin araştırılması,
- Hattın kurulması,
- Hizmeti verecek + kişilerin belirlenmesi,
- Hizmeti verecek + kişilerin danışmanlık eğitimi almalarının sağlanması,
- Hattın işlevsel hale getirilmesi ve çalıştırılması,
- Hattın koordine edilmesi,
- Elde edilen bilgilerin raporlanması olacaktır

Çalışma Saatleri

- HIV ile yaşayan kişiler tarafından yine HIV/AIDS ile yaşayan kişilere *(Akran  Desteği) ve yakınlarına yönelik hafta içi her gün 11:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

* Akran; aynı sosyal gruba dahil insanlar için kullanılan bir kelimedir. Bahsi geçen sosyal grup yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, meslek, sosyo - ekonomik ve/ya sağlık durumu gibi ortak özellikleri temel alabilir...

Danışmanlık (Destek) Eğitimi

- Hatta destek verecek kişiler; 12-13 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) Koordinatörü Dr. Aygen TÜMER’den 1 tam gün tıbbi,

- Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi görevlisi psikolojik danışmanı Dolunay POLAT’dan da 1 tam gün psikolojik eğitim almışlardır.

- Bu eğitimden 7 pozitif kişi faydalanmıştır.

Araştırmanın Gerekçesi

- Ülkemizde HIV ile yaşayanlara sunulan danışmanlık ve dayanışma hizmetinin yeterli olup olmadığı saptamak amacı ile bir ön araştırma yapılmıştır.

- Araştırmanın sonucunda, ülkemizde sadece cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik hizmet verildiği, HIV + kişiler arasında akran dayanışması ve danışmanlığı hizmeti olmadığı, bu alanda da ciddi bir açık olduğunu ortaya çıkarmıştır.

- HIV + kişilerin aktif olarak yazıştığı “Yahoo Mail Grup” aracılığı ile, yurtiçi ve yurtdışında HIV ile yaşayan kişiler arasında yapılan anket sonucunda, soruları yanıtlayanların çoğunluğunun ilk tanı konması itibariyle sosyolojik ve psikolojik olarak çok derin etkilendiklerini, kendi ile aynı sorunları yaşamış, HIV ile yaşama deneyimi edinmiş akran dayanışmasına ihtiyaç duyduğunu belirmiştir.

- Gereksinimi duyulan Destek Hattı’nın kurulması için yapılan ön araştırma verileri rapor haline getirilmiştir.

Araştırmanın Metodu

- İstanbul ve Ankara’da araştırma ve görüşme metodu uygulanmıştır. HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti veren 16 kurumun hatları arandı. Hizmeti sağlayan 16 kurumun sadece 7’si başarılı devam etmektedir. Ancak bunlar sadece hastalıkların bulaş ve korunma yollarına yönelik bilgilendirme yapmaktadır. Elde edilen bilgiler rapor haline getirilmiştir.

- Akran Dayanışma Hattı’na ihtiyaç olup olmadığını belirlemek amacı ile yurtiçi ve yurtdışından kayıtlı olduğu, HIV + ve yakınlarının aktif olarak yazıştığı “HIV+ Türkiye Yahoo Mail Grup” aracılığı ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları rapor haline getirilmiştir.

Bütçe:

Çıktısı:  Gözlemler

 • Ülkemizde yaşanan dışlanma ve ayrımcılıktan dolayı HIV/AIDS ile yaşayan insanlar yüzlerini saklamak zorunda kalmaktadır.
 • Sağlık hizmetlerine ulaşmakta ciddi çekinceler yaşamakta ve engellerle karşılaşmaktadırlar. Ayrıca uğradıkları hak ihlallerinde kendilerini savunmakta yetersiz kalmakla birlikte güçlük çekmektedirler.
 • Doğru, bilinçlendirilmiş ve güçlendirilmiş HIV+ kişiler arasında oluşacak olan Network ağı ile HIV+ kişi ve yakınlarına, çalışma ve sosyal yaşamlarında kendilerinde gelişecek olan güven sayesinde daha rahat hareket etme imkanı tanıyacak.
 • Bu hattın doğru yönlendirmelerinin sonucunda dışlanma ve ayrımcılık konularında da savunuculuk becerileri gelişecektir.
 • HIV+ kişilerin geçirdikleri travma sonucunda psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğu ve ilk etapta bilgilendirme için doktorlardan, dayanışma ve destek alabilmek için kendi gibi + tanısı konmuş akran kişilerle konuşmayı tercih ettikleri çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yüzlerini gösterme endişesi yaşayan bu kişiler var olan böyle bir hattı arayarak daha rahat iletişim kuracaktır. Böylece ulaşmayı hedeflediğimiz diğer HIV+ kişilere de destek olabilmemize olanak tanıyacaktır.
 • HIV/AIDS ile yaşayanlara daha verimli destek olabilmemiz için bu hat ışık tutacak ve yardımcı olacaktır.
 • Böylece ülkemizde var olan dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kalkması üzerine daha ektin çalışmalar yapılmasına olanak tanıyacaktır. Bu hattın kurulumu ile yukarıda belirlenen amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma Pozitif Yaşam Derneği’nin bir projesi olup, UNAIDS tarafından desteklenmektedir.

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim