Pozitif Yaşam Derneği
Pozitif Rehberlik Projesi

Projenin adı: Pozitif Rehberlik Projesi

Proje Koordinatörü: Müge Çevik ve Tekin Tutar

Projenin amacı:

1. Türkiye'de HIV'le yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV'le yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak.

2. Bu oluşturulan çerçeveyle, HIV'le yaşayan insanları fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak. (Terapiye bağlılık, korunmalı cinsel ilişki, gereken özeni gösterme ve sağlıklı beslenme)..

3. HIV'le yaşayan insanların karşılaştıkları ayrımcılığı ve damgalamayı hem danışanların içsel damgalamalarını, hem de onlara yapılan İnsan Hakları İhlallerini azaltmak.

4. Daha fazla HIV'le yaşayan insanın sivil topluma katılımını sağlamak.

5. HIV'le yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak.

6. Daha güçlü ve devamlılığı olan bir çerçeve ve destek sistemi oluşturmak adına uluslararası ilişkiler kurmak ve yöntem bilgilerini getirmek.

Süre: Mayıs 2008 – Mayıs 2009

Bütçesi: 14.500 Euro

Destekleyen Kuruluş: MatraKAP

Açıklama:

HIV'le yaşayan insanlar için çözülmesi gereken en büyük sorunlardan biri toplumda yanlış bilgi edinme, problemleri çözmeye çalışma yönteminin ve bütünleşmiş bir yaklaşımın eksikliği sonucundaki ayrımcılık ve tecrit edilme konusudur. Sadece tıbbi hizmetlere erişim konusundaki yetersizlik değil, HIV'le yaşayan insanların üzerindeki psikolojik baskı da toplumda diğer vatandaşlarla eşit muamele görmeleri konusunda onlara zor anlar yaşatmaktadır. Bu toplumsal davranışın abartıldığı durumlar HIV enfekte olmuş insanların tıbbi yardım almamaları ve toplumda kendilerini saklamaları durumlarıyla sonlanabilir. 

Türkiye'de HIV'le yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV'le yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak, bu oluşturulan çerçeveyle, HIV'le yaşayan insanları fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak, daha fazla HIV'le yaşayan insanın sivil topluma katılımını sağlamak, HIV'le yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak amacıyla projemize başlamış bulunmaktayız.  

Bu proje çerçevesinde en az 1 senedir HIV'le yaşayan, iyi iletişim becerisine sahip ve PYD'yle yakın ilişkileri bulunan kişiler arasından 10 kişi belirlenecek, bu arkadaşlarımız aldıkları eğitim sonrasında pozitif rehber olarak toplamda bir sene boyunca 50 HIV ile yaşayan danışana destek hizmeti verecekler. Projenin her aşamasında pozitif rehberlerimiz ve danışanlarımız her zaman olduğu gibi profesyonellerimiz tarafından desteklenecektir. Her pozitif rehber, Pozitif Yaşam Destek Merkezi'nde 2 haftada bir, yarım gün olmak üzere çalışacaktır. Sorumlu olduğu kişilerle yüz yüze, telefonda ve e-mail yoluyla iletişim kuracaktır. Pozitif rehberlerimiz danışanların problemlerini çözmeye çalışacak ya da onları ihtiyaçlarına göre tıbbi danışman, beslenme uzmanı, psikolog ya da hukuk danışmanına yönlendirecektir. Rehberler, hukuksal konularda da danışanlara bilgi verip, onları İnsan Hakları eğitimlerine ya da PYD tarafından yapılan diğer ilgili eğitimlere katılmaları yönünde teşvik edecektir.

Sonuç olarak, bu projeden dolaylı olarak faydalanacaklar şunlar olacaktır;

  • Türkiye'deki bütün HIV'le yaşayan insanlar
  • HIV pozitif aileleri, yakınları ve arkadaşları
  • İleride HIV'le yaşayacak olan insanlar
  • Risk grubunda olanlar
  • Sağlık erişim ve insan hakları konusunda çalışan STK'lar

Metadoloji:

Faaliyet 1. Akran Danışmanların Eğitilmesi

Akran danışman olarak 10 HIV'le yaşayan kişi, akran danışman olarak eğitilecek. Eğitim, “HIV'le yaşamanın” tıbbi, psikolojik, beslenme, yasal yönlerini kapsayacak ve çoğunlukla tedavi için sosyal güvenlik ihtiyaçlarına erişim konusunda bilgi verilecek. Bu eğitim, projenin ilk ayında yer alacak.

Faaliyet 2. İş Başında Eğitim

Her akran danışman, yeni teşhis konmuş HIV'le yaşayan insanlarla proje danışmanı gözetiminde görüşecek.  HIV'le yaşayan insanın hikayesi, onun hikayesiyle uyuşan akran danışman ve herkes tarafından dinlenecek, şu anki mevcut durum ve problemler, tartışılacak ve problemlere çözüm üretilmeye çalışılıp ilerideki olası ihtiyaçlar ve problemler, vakayla ilgili önemli konular ele alınacak. 2 saat kadar sürecek toplantılar Positif Yaşam Derneği'nde olacaktır. 

Faaliyet 3. Akran Danışmanlık Hizmetleri

Her akran danışman, Pozitif Yaşam Destek Merkezi'nde 2 haftada bir, yarım gün olmak üzere çalışacaktır. Sorumlu olduğu kişilerle yüz yüze, telefonda ve e-mail yoluyla iletişim kuracak. Akran danışman onların problemlerini çözmeye çalışacak ya da onları ihtiyaçlarına göre tıbbi danışman, beslenme uzmanı, psikolog ya da hukuk danışmanına yönlendirecek, sorumlu olduğu her HIV'le yaşayan insanın madde kullanımını ve tedaviye bağlılığını izleyecek. Bunun yanı sıra, tedaviye bağlılık konusunda danışman, korunmalı cinsel ilişki, gerekli bakımı gösterme ve sağlıklı beslenme konusunda bilgi sağlayacak.  Danışman, hukuksal konularda da onlara bilgi verip, onları İnsan Hakları eğitimlerine ya da PYD tarafından yapılan diğer ilgili eğitimlere katılmaları yönünde teşvik edecek. Danışman, HIV'le yaşayan insanları her hangi bir insan hakları ihlalinde danışmanlık almaları konusunda, onları hukuk danışmanına yönlendirecek. Danışman, her zaman süpervizörle görüşüp karşılaştığı problemleri konuşmak ya da tek başına halledemeyeceği konular hakkında yönlendirme almak için görüşecektir.

Faaliyet 4. Danışmanları İzleme ve Destekleme - Monitoring and Supporting counselors- Denetleme Toplantıları ve Raporlar

Süpervizör ve akran danışmanlar her ay bir kere bir araya gelip yeni teşhis konmuş HIV'le yaşayan insanların son durumlarını ele alacaklar. Danışman, danışmalar sırasında oluşan olumsuz psikolojik etkilerin sıkıntısını azaltmak için psikologla ayda bir kere görüşme yapacak. Akran danışmanları tarafından aylık raporlar hazırlanıp süpervizöre sunulacaktır.

Faaliyet 5. Matra Fon'una Başvuru İçin Uluslararası İlişkiler Geliştirmek

Bu pilot projenin başarısının ölçümünden sonra, bu projenin genişletilmesi ve daha çok akran danışman kapsamında, Türkiye'de HIV'le yaşayan insanlara daha güçlü ve devamlılığı olan bir akran danışmanlık programının oluşturulması planlanıyor. Bu amaçla, bu projenin gerçekleştirilmesi kapsamında, Avrupa Enstitüleri'yle özellikle de Hollanda'daki enstitülerle uluslararası ilişkiler geliştirilecek. Hollanda'daki akran danışmanlık ve destek hizmetleri konularında tecrübeli STK'larla iletişim kurulacak. Onların organizasyon çizelgeleri analiz edilecek ve bu pilot programı genişletmek adına onlardan yöntem bilgilerini almak için  bir proje geliştirilecek. Bu geliştirilen projeyle Matra Fon'una başvurulması planlanıyor.

Hedef Kitle:

Projenin asıl hedef kitlesi HIV'le yaşayan insanlardan, onların aile, eş ve yakın arkadaşlarından oluşuyor.  Bu projenin hedef kitlesi, farklı yaş, sosyal altyapı, meslek, cinsiyet ve cinsel kimliklerden oluşan çok renkli bir grup insan. Bu projeyle bütün HIV'le yaşayan insanlar, homoseksüel, heteroseksüel, seks işçisi, travesti, kadın erkek, çocuk olduğu gözetmeksizin desteklenip, eğitilip hizmet edilecektir.

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim