Pozitif Yaşam Derneği
Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk Projesi

Projenin adı                         :Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk Projesi

Proje Ortağı                        :TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi)

Proje Koordinatörü           :Müge Çevik

Proje Asistanı     :Halit Aytar

Projenin amacı   :HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

Süre                                      :Eylül 2008 – Haziran 2009

Bütçesi                                :12.820 USD

Destekleyen Kuruluş: Amerikan Konsolosluğu Gençlik Programı

Açıklama                              :

Türkiye’de yapılan çalışmalar, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanları tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir ve HIV+ kişilerin karşılaştığı ayrımcılık durumlarının büyük çoğunluğu sağlık hizmetleri içinde görülmektedir.

Karşılaşılan bu ayrımcılığın nedenini araştırmak adına, TurkMSIC tarafından yapılan araştırma Türkiye çapında çeşitli tıp fakültelerinde (22 Tıp fakültesi) okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin (top 2300) HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve fakültelerde verilen HIV/AIDS eğitimi konusunda genel durumun saptanması amacıyla 2007 senesinde yapılmıştır.

Bu çalışma sonrasında çıkan sonuçları ise Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeyleri iyi olmasına rağmen, tutumları oldukça ayrımcı olarak bulunmuştur. Örnek vermek gerekirse, çoğu tıp fakültesi öğrencisi HIV’in dokunarak bulaşmayacağını bilmesine rağmen, inden fazlası HIV+ bir hasta kliniğe geldiğinde tokalaşmayacağını söylemektedir.

TurkMSIC tarafından yapılmış olan Tıp Öğrencileri arasında HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve tutum araştırması sonuçlarında gördüğümüz mevcut durum geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri sırasında Pozitif tutum geliştiremediklerini, HIV+ hastalara yaklaşımlarında ve etik anlayışlarında eksiklikler olduğunu gördük. Bu amacla, anket çalışmasının yapılmış olduğu 22 üniversite arasından 11 üniversite seçerek daha da gerçekçi adımlar atmaya karar verdik.

Tıp eğitimi müfredatının HIV Pozitif hastalara yaklaşım, etik anlayış ve ayrımcılık ve damgalanma karşıtı bir şekilde verilmesine yönelik olarak bu ikinci aşamaya başladık.

Metadoloji:

İlk olarak, Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yapılacak olan Savunuculuk Kampanyası. Bu kampanya ile seçilen tıp fakültelerindeki öğrencilere ulaşarak, bu yapılan ayrımcılığa karşı durulması gerektiğini, daha iyi bir eğitim almalarına ve de hastalara karşı daha Pozitif bir tutumla yaklaşılması gerektiği mesajları verilecek. Sonrasında yapılacak seminerler sayesinde tıp fakültesi öğrencilerinin bu konu hakkında daha derin bilgilenmesi ve ilgilerinin çekilmesi sağlanacak. Oluşturulacak yerel savunuculuk grupları sayesinde (Doktorlar, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, HIV Pozitif kişiler ile birlikte) mevcut olan tıp fakültesi müfredatının içerisine tıbbi bilgi dışında hasta gözünden hastalığa bakmayı sağlayacak belirli çalıştaylar konulması planlanıyor.

Müfredatın değişmesi sayesinde ileride tıp fakültesine girecek olan doktor adaylarının da tutumlarının değiştirilmesi ve böylece şu anda karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık sorunlarının azalacağına inanıyoruz.

Hedef Kitle:

Seçilen 11 üniversite ve bunların bulunduğu iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Adana, Manisa ve Van olarak belirlenmiştir.  Projenin hedef kitlesi bu illerde ve fakültelerde okuyan geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencileridir.


Projenin rapor çıktısına ulaşmak için tıklayınız !

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim