Pozitif Yaşam Derneği » İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’nda Seminerdeydik.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’nda Seminerdeydik.

10.03.2009 Salı günü Perihan Velioğlu Salonunda İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale H.Y.O. öğretim eleman ve öğrencilerine HIV/AIDS’le Yaşamanın Tıbbi ve Sosyal Boyutu anlatıldığı sunum yedi dakikalık ses kaydı ile başladı. HIV+ kişilerin yaşadıkları kaygıları, endişelerini, zorlukları ve hayata dair mücadelelerini anlatmaktaydı. Bundan etkilenmemek ise olanaksızdı.

1 Aralık 2009’da yapılan Dünya AIDS günü kapsamında Pozitif Yaşam Derneği’nin etkinliğinde çekilen bir fotoğraf üzerinden sunum devam etti. Bu fotoğrafta HIV + tanısı alan bir bireyin annesinin dilek ağacına kâğıda yazdığı dileklerini astığını gördük. HIV + tanısı alan bireyin yaşadıklarını, ailesinin yaşadıkları anlatıldı. Bütün salonun o kişinin ya da annesinin yerine bir an geçtiğine inanıyorum.

HIV/AIDS’in sağlık boyutunda ele alınan ise tanımları, bulaşma yolları, korunma yolları, tanıların konması için yapılan testler, tedavilerdir.

Katılımcıların soruları ile oturum devam etti. Teşekkürler ile oturum kapatıldı.

Zeynep Koç

Geri Dön