Projelerimiz

Devam Eden Projeler

Pozitif Yaşam Destek Merkezi

Ağustos 2006 / Devam ediyor.

Pozitif Yaşam Destek Merkezi HIV ile yaşayan bireylere yüz yüze, telefonda ve internet aracılığıyla danışmanlık hizmetlerinin verildiği, eğitim/seminer ve tüm toplantı ve etkinliklerin düzenlendiği, derneğin tüm projelerinin yönetim merkezini oluşturan merkezdir. Çalışma içeriğiyle Türkiye’de HIV ile yaşayan bireylere destek hizmetlerinin verildiği tek fiziki merkezdir.

HIV Testi Projesi 

Mart 2015 / Devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 10 yılda %452 artış gösteren HIV enfeksiyonunun yayılımını durdurmaktaki en etkili yöntem HIV ile yaşayan bireylerin tanı alarak tedaviye erişimlerinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda ülkemizde damgalama ve ayrımcılığa maruz kalma endişesiyle bireyler test yaptırmaktan kaçınmaktadır. HIV testi yaptırmak için kimlik bilgilerini paylaşmak istemediği için test hizmetine erişemeyen bireylere ücretsiz ve güvenilir test hizmeti sunan projenin çıktıları akademik olarak da incelenmektedir.

Psikososyal Destek ve HIV Travması Üzerine Etkileri Projesi

Kasım 2016 / Devam ediyor

Beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki olgudur. Ülkemizde HIV enfeksiyonu tedavisinin çoğunlukla medikal tedavi ile sınırlı kalması, HIV ile yaşayan bireylerin sahip oldukları ön yargılar, uğradıkları damgalama ve ayrımcılıklar nedeniyle tanı travması yaşıyor olmaları ve çoğu zaman bu travmayı kendi başlarına yönetemiyor oluşları, HIV enfeksiyonu hakkında yeterli donanıma sahip psikiyatrist ve psikoterapistin var olmaması projenin temel çıkış noktalarıdır. Proje kapsamında psikososyal desteğin tanı travması üzerindeki etkisi araştırılırken HIV ile yaşayan bireylere destek merkezinde terapi hizmeti verilmektedir.

LGBTİ+ Mültecİler İçin HIV Danışmanlığı

Şubat 2017 / Devam ediyor

Suriyede yaşanan savaş nedeniyle ülkemize gelen milyonlarca mülteci bir çok alanda olduğu gibi cinsel sağlık ve HIV bakımından da oldukça savunmasızdır. Son yıllarda HIV enfeksiyonu tanısı alarak çeşitli kurumlar aracılığıyla derneğimize başvuran mülteci sayısındaki artış bu alanda alınması gereken önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Cinsel davranış şekilleri nedeniyle HIV’e karşı daha savunmasız olan LGBTİ+ mültecilerin HIV farkındalığını arttırmak, korunma materyallerine erişimlerini kolaylaştırmak, mahremiyet içerisinde ücretsiz test hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, HIV tanısı alan bireylerin danışmanlıklarını vermek ve tedaviye erişimlerini kolaylaştırma üzerine kurulan projemizde arapça ve ingilizce hizmet verilmektedir. 

Tamamlanan Projelerimiz

HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

Mart 2010 / Haziran 2011

HIV ile yaşayanların hakları ve yaşanan ihlaller konusunda sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluşlarının, karar verici ve yasa yapıcıların farkındalığını arttırmak; HIV/AIDS konusunda toplumun farklı kesimlerinin duruma müdahil olmasını sağlamak, HIV/AIDS’e yönelik toplumsal bilinci geliştirerek toplumsal sahiplenmeyi ve sorumluluğu oluşturmak, HIV/AIDS ile yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmak için yasal çerçeve önermek projenin ana hedefleridir.

Hukuk Poliklinikleri Projesi

Ağustos 2008 / Ağustos 2009

HIV tedavisi veren tüm hastanelerin enfeksiyon servislerinin ve enfeksiyon uzmanlarının, hastaneler çevresindeki eczanelerin, İl Sağlık Müdürlüklerinin, mevcut olan illerde Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin ziyaretleri, akran danışmanlıkları,HIV ile yaşayan kişiler arası sosyal ağın güçlendirilmesi, İnsan Hakları Eğitimleri, Yerel sosyal ağlar oluşturmak, Hukuk davaları ve yargı sürecine motivasyonun ve desteğin arttırılması, Raporlar ve Medya aracılığı ile savunuculuk yapmak projenin temel hedefleridir.

Erkek Erkeğe Projesi

Eylül 2009 – Haziran 2010

Projenin odak noktası, erkeklerle seks yapan erkeklerin genel olarak cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, özel olarak da HIV/AIDS, güvenli seks ve ayrımcılık konusunda bilgilendirmek, HIV/AIDS’in bu grupta daha çok konuşulmasını sağlamaktır.

HIV/AIDS’le Yaşayanları Hukuksal Açıdan Güçlendirme Projesi

Mart 2006 / Aralık 2006

HIV/AIDS ve yaşanan hak ihlalleri konusunda bilgi paylaşımı, var olan yasal ve etik çerçevenin saptanması ve sorunların çözümü konusunda çalışma yapılması projenin temel hedefidir.

Medyada Farkındalık Yaratma Projesi

Mart 2007 / Temmuz 2007

Proje kapsamında Sağlık haberlerini yapan muhabir, editör ve haber müdürü pozisyonundaki medya mensuplarının HIV/AIDS konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla farklı gruplarla farklı içeriklerde eğitimler, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, HIV ile yaşayan kişilerle birebir eşleştirerek HIV ile yaşamayı birebir deneyimleyerek daha iyi öğrenmeleri ve ön yargılarının kırılması sağlanması, medyadaki “HIV pozitifdostu” olacak bu kişilerle birlikte çalıştaylar düzenlenerek ayrımcılık ve damgalanmaya yol açan haberler belirlenecek ve bunların önüne geçmek amacıyla eylem planı hazırlanması,medya mensuplarının bu proje sırasındaki deneyimleri,hissettikleri veya HIV’e bakış açısındaki değişimi yazmaları, bu hikayeler ve deneyimlerin birleştirilerek, Projenin en son çıktısı olan HIV ile yaşayan kişilerin öykülerinden oluşan kitabın basımı ve dağıtımının sağlanması amaçlanmıştır.

Farkındalık Yaratma Projesi

Mayıs 2007 / Aralık 2007

HIV/AIDS hakkında mevcut olan ön yargıların önemli kaynaklarında duyarlılık yaratmak ve özelde sağlık çalışanları, özel sektör ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplum genelinde bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

HIV ile Yaşayan Bireyler İçin Destek Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi

Kasım 2008 / Kasım 2009

Türkiye genelinde 10 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Trabzon), HIV ile yaşayan kişilerin HIV Pozitiflerin sorunlarını tespit etmek, yerelde sorunlara çözümler üretmek, İstanbul ile Anadoludaki diğer illerin bu bağlamda karşılaştırmalı analizini yapmak ve HIV Pozitiflerin ve paydaşların bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlamak. Ayrıca HIV takibi yapan sağlık personeli ile yerel yönetimlerle birlikte HIV ile yaşayanlar için destek sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.

Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk Projesi

Eylül 2008 / Haziran 2009

Projenin amacı HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

Pozitif Rehberlik Projesi

Mayıs 2008 – Mayıs 2009

Projenin amacı, Türkiye’de HIV’le yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV’le yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak. bu oluşturulan çerçeveyle, HIV’le yaşayan insanları fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak. (Terapiye bağlılık, korunmalı cinsel ilişki, gereken özeni gösterme ve sağlıklı beslenme), HIV’le yaşayan insanların karşılaştıkları ayrımcılığı ve damgalamayı hem danışanların içsel damgalamalarını, hem de onlara yapılan İnsan Hakları İhlallerini azaltmak, daha fazla HIV’le yaşayan insanın sivil topluma katılımını sağlamak. HIV’le yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak ve daha güçlü ve devamlılığı olan bir çerçeve ve destek sistemi oluşturmak adına uluslararası ilişkiler kurmak ve yöntem bilgilerini getirmektir.