Pozitif Yaşam Derneği » Pozitif Yaşam

HIV Terminoloji Sözlüğü Yayınlandı

Türkiye’de ilki gerçekleştirilen HIV Terminoloji Çalıştayı’na katılan tüm paydaşların değerli katkılarıyla hazırlanan HIV Terminoloji Sözlüğü yayınlandı. 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, HIV ile yaşayan kişilerin tarihsel olarak deneyimledikleri ayrımcılık ve hak ihlallerini giderebilmek adına dil ve söylem inşası tartışmaları yürütüldü.

HIV gibi toplumsal açıdan hala aşılması gereken birçok sorunun bulunduğu özellikli konularda kullanılan sözcükler, istenmeyen algıların oluşmasına neden olabilmekte ve ayrımcılığı yeniden üretebilmektedir. Terminoloji yaşayan, zamana ve olaylara göre farklılaşan canlı bir mekanizmadır. Bu sebeple çalıştay tamamlanmış bir süreç değil yıllarca devam edecek ve zenginleşecek bir tartışmanın ilk adımını oluşturmuştur. Aynı şekilde, HIV Terminoloji Sözlüğü ile kimse için mutlak doğru belirlenmemiştir. Sözlüğün amacı kullanılan kavramların insan algısındaki karşılıkları ve davranışlara etkisine ışık tutmak, HIV alanında çalışırken seçilen kavramların ne ifade edeceğine dair bir harita oluşturmaktır.

İki tam gün boyunca günde sekiz saatini aralıksız olarak HIV Terminoloji Çalıştayı’na ayıran tüm katılımcılara, Pozitif Yaşam’ın açtığı bu tartışma alanını sahiplenmeleri ve topluluğun bir çalışması haline getirmelerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz.

 • Sözlüğü incelemek için web sitemizin Media bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

HIV Terminoloji Çalıştayı ve HIV Terminoloji Sözlüğü AB TASCO 3’ün finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sözlük içerisinde yer alan hiçbir ifade AB TASCO’nun kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.

 

 

 

 

10 Aralık 2019’da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeydik!

Pozitif Yaşam Derneği olarak 10 Aralık 2019’da Kırıkkale Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun davetlisi olarak 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte yer aldık. Tıp Fakültesi öğrencileri ile HIV/AIDS hakkında bilinen doğru ve yanlışlar, toplumdaki HIV damgalaması ve damgalamayla mücadele yöntemleri üzerine konuştuk. HIV ile yaşayanların sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sağlık çalışanlarının HIV ile yaşayanlara yönelik ayrımcı tutumlarının önlenebilmesi adına hekim adaylarıyla bir araya geldiğimiz tüm etkinlikleri çok değerli buluyoruz.

 

 

1 Aralık Dünya AIDS Günü Resepsiyonu, İBB Desteği ile Emirgan Beyaz Köşk’te Gerçekleşti!

1 Aralık Dünya AIDS Günü Resepsiyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 30 Kasım 2019 tarihinde Emirgan Korusu’nda yer alan Beyaz Köşk’te gerçekleştirildi. Resepsiyona bir çok sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu, meslek uzmanları ve çok sayıda gönüllü katılım gösterdi.

1 Aralık Dünya AIDS Günü Resepsiyonu

 

1 Aralık Resepsiyonu, Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Görkem Gökçelioğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Gökçelioğlu, 1 Aralık 2005 tarihinde bir kamu görevlisinin HIV’in bir sağlık sorunu olduğu vurgusu yapmadan, daha çok ahlaki değerler üzerinden açıklayan konuşmasından bir alıntı yaptı. Bu konuşmanın, Pozitif Yaşam Derneği’nin kuruluş döneminde toplumun HIV’e ve HIV ile yaşayan kişilere karşı bakış açısını temsil ettiğini; o dönemde bireylerin damgalama ve ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı.

***

Gökçelioğlu’nun konuşma metninden:

AIDS’in ailelerimizi ve toplumumuzu parçalamasına izin vermemeliyiz. Gizlilik ve ikiyüzlülük HIV için güzel bir giriş kapısıdır. Hastalık taşıyorsak cinsel partnerimize durumumuzu açıklamalı ve onu hastalığımızdan korumak için kondom kullanmalıyız. Tek eşliliği ve sadakati önemsemeliyiz. Birden farklı kişiyle ilişki geriye dönüşümsüz sonuçlar doğurabilir. Korunmasız ilişkiler hayatımızı karartabilir. Özellikle para karşılığı seks yapan kişilerin çok sayıda kişi ile cinsel ilişkiye girdiklerini hatırladığımızda, bu kişilerin daha yüksek oranda risk taşıdığını bilmeli ve kendimizi korumalıyız. Onurlu davranışın kendimizi ve çevremizdekileri korumaktan geçtiğini unutmamalıyız. Eşinize hastalık bulaştırırsanız bunu ona nasıl söylerdiniz? Dahası kendinizi bir ömür boyu affedebilir misiniz?

1 Aralık 2005 yılında bir kamu görevlisinin konuşmasından olan bu alıntı Pozitif Yaşam Derneği’nin kurulduğu dönemin en net resmi olarak karşımıza çıkıyor. HIV’i ahlaki bir sorun olarak gördüğümüz, parçalayan, yok eden bir olgu olarak tanımladığımız, HIV’in bir sağlık sorunu olduğunu unutup ahlaki değerler ve insan onuru üzerinden açıklamaya çalıştığımız, anahtar grupları hedef ve risk olarak tanımladığımız bu dönemlerden artık kişilerin değil davranışların riskli olduğunu kabul ettiğimiz, HIV’in ahlaki değil sağlık sorunu olduğunu ilan ettiğimiz, korunmanın bireysel bir sorumluluk olduğu ve herkesin kendini korumakla yükümlü olduğunu seslendirebildiğimiz, öteki değil olağan bireyler olduğumuzu gösterebildiğimiz günlere geldik. 14 yıllık bu süre içerisinde verdiğimiz mücadele ve yaptığımız savunuculuk çalışmalarında bizimle birlikte olan hekim, aktivist, gönüllü, sivil toplum kuruluşu ve fon kuruluşlarına teşekkür ediyor aramızdan ayrılan akranlarımızı özlemle yad ediyoruz.
Enfeksiyonun hızla yayıldığı günümüzde, HIV’i ve damgalamayı durduracak işbirliğini oluşturmak adına bu gece resepsiyonumuza katılan sizlere teşekkür ediyoruz.
HIV’in Türkiye’de güncel durumunu anlamak için Sayın Prof. Dr. Volkan Korten’i, HIV derin duygularımızdaki haritasını görebilmek için Rasim Domaç’ı ve Türkiye ve Dünyada HIV’in durdurulması için yaptıkları iyi uygulama örneklerini öğrenmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu HIV, Sağlık Kalkınma Bölge Sorumlusu Rosemary Kumwenda’yı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum.”

***

Açılış konuşmasının ardından üç konuşmacının yer aldığı “Türkiye’de HIV Enfeksiyonunun Bugünü ve Türkiye, HIV ile yaşayanların ve Damgalama Derin Algı Haritası” adlı panel ile devam etti. 

Konuşmacılar; Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Korten, Davranış Enstitüsü’nden Rasim Domaç ve UNDP HIV Sağlık Kalkınma Bölge Sorumlusu Rosemary Kumwenda Dünya AIDS Günü’nün anlam ve önemini vurgulayarak UNAIDS’in 90-90-90 hedeflerinden, HIV ile yaşayan kişilerin yaşadığı zorluklardan ve bizim toplumdaki algıyı değiştirmek için yapmamız gerekenlerden bahsetti.

Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Korten

 

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu) HIV Sağlık Kalkınma Bölge Sorumlusu Rosemary Kumwenda

 

Gilead Türkiye’nin desteği ile Cüneyt Özdemir ve ekibinin hazırladığı “Türkiye’de HIV” belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. Belgesel gösterimi sırasında aynı zamanda yerel ve uluslararası makamlardan katılımcıların birbirleri iletişim kurması ile resepsiyon sona erdi.  

“Damgalama ve ayrımcılığın sıfıra indirildiği, HIV ile yaşayan insanların %90’nının tanı aldığı, tanı alan insanların %90’nının tedaviye ulaştığı, tedaviye ulaşan insanların %90’nının tedavide kalarak HIV yayılımının durdurulduğu günleri karşılamak umuduyla.”

                                                                                                                                                                                                                          1 Aralık 2019

                                                                                                                                                                                                                 Pozitif Yaşam Derneği

“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi”, Ankara, 19-20 Ekim 2019

Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar tarafından oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 19-20 Ekim’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi’nin 7.’sini gerçekleştirdi. “HIV ile Yaşayan Bireylere Yaklaşım” ile ilgili sunumumuzla biz de kongredeydik.

Oturumda HIV Enfeksiyonunun psikososyal boyutu ve HIV ile yaşayanların sağlık hizmetlerine erişirken maruz kaldığı temel hak ihlalleri üzerinde duruldu.

“Sır Saklama Yükümlülüğü” ilkesinin meslek elemanları ile birlikte ayrıca irdelendiği oturumun sonunda özellikle evlilik öncesi ve işe giriş öncesi zorunlu tutulan HIV testleri, tanı sonrası danışmanlık ve kişisel sağlık verilerinin korunmasındaki hususlar tartışıldı.

HIV/AIDS Kampı Malatya, 11-13 Ekim 2019

Pozitif Yaşam olarak Malatya’da GÜNİDER‘in düzenlediği HIV/AIDS Kampı’na katıldık ve Güney Anadolu’da HIV takibi yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları ile bir araya geldik!

Güneydoğu Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (GÜNİDER), Çukurova Enfeksiyon Dernekleri ile İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının katkılarıyla 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen hekimlere yönelik “Temel ve Sıradışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı”na Pozitif Yaşam Derneği de katıldı.

Alanında yetkin ve deneyimli uzmanların olgu sunumlarıyla zenginleştirilen oturumlarda tanı ve tedavi ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Bizler de Sosyal Hizmet Uzmanı’mız ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı’mız ile beraber Pozitif Yaşam’ın faaliyetleri hakkında bilgi sunduk ve hekimlerle görüş alışverişinde bulunduk.

 

 

 

Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi, 19 Ağustos 2019

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi kapsamında proje ekibiyle buluştuk. HIV ile yaşayan on beş kişinin öyküleri üzerinden 1980’ler Amerika’sından günümüz Türkiye’sine ayrımcılık damgalama ve hak ihlalleri hakkında konuştuk. HIV ile yaşayan bireyleri ve HIV’e karşı ön yargıların temelini, sonuçlarını tartıştık.

IAS 2019 / ULUSLARARASI AIDS CEMİYETİ KONFERANSI, 21-24 Temmuz 2019

IAS 2019, Meksika

Pozitif Yaşam Derneği olarak bu sene Meksika’nın başkenti Mexico City’de Uluslararası AIDS Cemiyeti (IAS) tarafından düzenlenen ve 21-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansa gönüllümüz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ali İhsan Nergiz ile katılım gösterdik. Tüm dünyadan 6.000’i aşkın kişinin katıldığı, HIV/AIDS alanında yürütülen araştırma ve HIV üzerine son gelişmelerin paylaşıldığı konferansta yapılan konuşmaların özetini sizler için bir araya getirdik.

HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019


1.GÜN (21 Temmuz 2019):

 1. IAS Konferansı, Açılış Oturumu ile başladı. Açılışta IAS Başkanı Prof. Dr. Anton Pozniak başta olmak üzere değerli konuşmacılar şu vurgularda bulundu:
 • -Aşı ve tedaviye dair gelişmeler ümit verici olsa da HIV/AIDS’i yenmek için her zamankinden daha güçlü bir mücadeleye ihtiyacımız var.
 • -Temas Öncesi Profilaksi sadece yüksek gelirli ülkelere ve ayrıcalıklı kesimlere ait olmaktan çıkıp tüm dünyada yaygın hale gelmeli.
 • -2030 yılına kadar epidemiyi sonlandırmak adına kilit topluluklara ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. 
 • -Gerçekten kimseyi geride bırakmama konusunda kararlıysak, göçmenlik statüsüne bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın HIV ile yaşayan herkese Antiretroviral tedavi sağlama taahhüdünde bulunmalıyız.
 • -HIV ile yaşayan bireylerin iyilik hali için tedavi kadar önemli olan diğer bir nokta da stigma ve ayrımcılıkla mücadeledir. Sağlık sistemlerinin bunu gerçekleştirdiğinden emin olmalıyız.
HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019

Konferansın ilk gününde Antiretroviral tedavilerin en önemli parçalarından biri olan ‘Dolutegravir”in, doğacak çocuklar açısından risk teşkil edip etmediği önemli bir tartışma konusu olmaya devam etti. 

Geçtiğimiz sene AIDS 2018 Konferansı’nda başlayan ve Pozitif Yaşam Derneği olarak yakından takip ettiğimiz tartışma, IAS 2019 Konferansı’nda da yer buldu. Son bir sene içerisinde hem ilaç firmaları hem de bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan deneyler ve klinik araştırmalar, gebe kalmadan önce ‘Dolutegravir’ kullanmanın tedaviyi değiştirmeye sebep olacak kadar büyük bir risk oluşturmadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Afrika’dan gelen vaka raporlarında bu etken maddenin, gebe kalan HIV ile yaşayan bireylerin çocuklarında bir sinir sistemi bozukluğu olan ‘Nöral Tüp Defekti”ne yol açtığına dair bulgular paylaşılmıştı. Bunun ardından bir çok ülke, üreme çağındaki HIV ile yaşayan kadınların Antiretroviral tedavilerinden bu etken maddenin çıkarılması yönünde adımlar atmıştı.

Bu oturumda araştırmacılar şu noktanın üzerinde durdu: Dolutegravir kullanımı oldukça düşük olmakla birlikte belirli bir risk taşısa da; mevcut avantajları, değiştirilmesini mantıklı kılmayacak ölçüde fazla. Bu sebeple üreme çağında bulunan ve çocuk sahibi olmak isteyen HIV ile yaşayan kadınların ve onlara hizmet sağlayan sağlık profesyonellerinin bu yönde bir endişe taşıması gerekmediği belirtildi.

HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019

Konferansın ilk gününde üzerinde durulan önemli noktalardan biri de, hiçbir doğum kontrol yönteminin HIV edinimi riskini arttırmadığının kesinleşmiş olması. Gebelikten korunmak için kullanılan, enjekte edilebilir Progesteron Yöntemi başta olmak üzere, bu gibi bazı kontraseptif yöntemlerin kadınların HIV edinim riskini artırdığına dair çalışmalar, yıllardır önemli bir endişe ve belirsizlik konusu olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 3 yıldır yürütülen ECHO (Evidence for Contraceptive Options in HIV Outcomes) çalışması bu sene sonuçlandı. IAS 2019’un ilk gününde öğleden sonra gerçekleşen oturumda sunulan sonuçlar, kesin bir biçimde şunu gösteriyor: Hiçbir doğum kontrol yöntemi kişilerin HIV edinim riskini yükseltmiyor. Kadınlar hiçbir çekince taşımadan kendilerine en uygun yöntemi rahatlıkla seçebilirler.


2.GÜN (22 Temmuz 2019):

Konferansın 2.gününde sabah gerçekleşen ana oturumda temas öncesi profilaksi, gen düzenleme çalışmaları ve trans bireyler üzerine sunumlar yapıldı. Oturumda vurgulanan önemli noktalar şu şekilde oldu:

 • -HIV’nin bağışıklık sistemi hücrelerine girişinde vazgeçilmez bir yeri olan CCR5 yardımcı reseptörünü bulundurmayan bireyler HIV’e karşı dirençli oluyorlar. Bu yardımcı reseptörün gen düzenleme yoluyla kişilerde ortadan kaldırılması ‘şifa’ arayışında önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra işlemin olası yan etkileri, sürecin hala deney aşamasında olması ve maliyetinin yüksek olması, yaygınlaştırılmasının önündeki en önemli engeller.
 • -Temas öncesi profilaksi (PrEP) çalışmalarında trans bireyler yeteri kadar temsil edilmiyor. Aynı şekilde global HIV/AIDS verileri kadın/erkek olarak alt gruba ayrılırken trans bireyler için ayrı veri üretimine öncelik verilmiyor. PrEP kullanımı östrojen seviyelerini olumsuz etkilemiyor, ancak östrojen kanda bazı antiretrotreviral maddelerin düzeyinin azalmasına sebep oluyor.
HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019

Konferansın 2. gününde Antiretroviral tedavi üzerine yapılan son klinik deneylerin güncel sonuçlarının paylaşıldığı oturumun başlıkları ve içerikleri şu şekildeydi:

 • -HIV ile yaşayan ve Tüberküloz ile enfekte bireylerde en etkili antiretroviral ajan üzerine çalışmalar devam ediyor. Tüberküloz hala dünyanın birçok bölgesinde HIV ile yaşayan bireylerde HIV’e eşlik eden enfeksiyonlar arasında en yaygın görülenlerden biri olmakla beraber, antiretroviral tedavilerin buna yönelik düzenlenmesi önem arz ediyor. 
 • -HIV ile yaşamını sürdüren ve çoklu ilaç direnci bulunan bireylerde kullanılacak yeni antiretroviral madde üzerine 8 yıldır süren ‘BRIGHTE’ çalışmasının sonuçları ümit verici. Bu madde yakın zamanda çoklu ilaç direnci bulunan bireyler için yeni bir tedavi seçeneği olmaya başlayabilir.
 • -Uzun süreli etkili HIV tedavisi (aylık enjeksiyonlar) üzerine yapılan çalışmaların mevcut sonuçları, bu protokolün HIV ile yaşayan tüm bireyler için uygun olmasa da önemli sayıda kişi için daha kabul edilebilir bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. 4 yıl boyunca aylık enjeksiyonlar alan bireylerin neredeyse tamamı tedavi sonunda günlük ilaç almak yerine bu seçeneği tercih edeceklerini belirtiyor. Bunun yanında bu tedavi beraberinde önemli kısıtlılıklar ve endişeler de barındırıyor.
HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019


IAS2019’da Türkiye’den de önemli bir çalışma yer aldı. Hacettepe Üniversitesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Uz. Dr. A. Çağkan İnkaya, yaptığı sunumda HIV ile yaşayan bireylere Sarkopeni (kas kitlesinde ve gücünde azalma) tanısı koymak için yeni bir öngörü yöntemi sundu. 

HIV ile yaşayan bireyler birçok kronik hastalık açısından belirgin bir risk taşımakla beraber, bu kişilerde sarkopeni görülme olasılığı HIV ile karşılaşmamış bireylere göre 5.2 kat daha fazla. Uzun süredir HIV ile yaşayan ancak geç tanı alan 40 yaş üzerindeki bireyler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Uz. Dr. A. Çağkan İnkaya ve araştırma ekibi, sarkopeni tespiti için vücutta bulunan bir iskelet kasının kalınlığını ölçtüler. Araştırma sonuçları, ölçüm yönteminin sarkopeni tespiti açısından kayda değer bir öngörü metodu olduğunu gösterdi. 

Araştırma sonuçlarını HIV/AIDS alanında çalışan uzman bilim insanlarına sunan Dr. İnkaya, HIV ile yaşayan bireylerin tedavisinde sadece virüs sayısı veya bağışıklık hücrelerine değil, uzun vadede karşılaşılma riski artan hastalıklara da önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kendisine ve araştırma ekibine yapmış oldukları bu değerli çalışma için ayrıca teşekkür ediyoruz.

HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019


3.GÜN (23 Temmuz 2019) :

HIV/AIDS alanında temel bilimler, klinik araştırmalar ve önleme çalışmalarına dair tartışmalarla geçen Uluslararası AIDS Cemiyeti Konferansı, üçüncü gününde önemli oturumlarla devam etti ve genel olarak şu konulara değinildi:

 • -Vücudumuzda kendi kütlemizin iki katı kadar yer kaplayan mikrobiyotamız, HIV edinimi, enfeksiyonu ve yayılımında önemli rol oynuyor. Kanada’da araştırmacıların HIV ile yaşayan bireylerin vajina ve sindirim sistemi mikrobiyomunu analiz ettikleri çalışma, HIV enfeksiyonu şifa ve önleme konusunda gelişmelere önemli katkılar sağlayabilir.
 • -UNAIDS’in 90-90-90 hedeflerinin ilk iki aşaması olan olan test yaptırma ve test sonucu pozitif çıkan bireyleri antiretroviral tedaviye başlatmak adına yeni yaklaşımlar deneniyor. Bu hedeflere ulaşmak için sadece sağlık kuruluşu temelli test denemeleri yeterli olmadığından; mobil servisler, topluluk temelli test çalışmaları, danışmanlık destekli kendi kendine test seçeneklerinin yaygınlaştırılması, erişilemeyen kesimlerde daha fazla bireyin HIV durumunu öğrenmesi ve tedaviye başlaması açısından gözle görülür fayda sağlıyor.
 • -HIV ile yaşayan bireylerin tedaviye düzenli devam etmelerini sağlamak ve tedavi süreci kesintiye uğrayan bireyleri yeniden sisteme dahil etmek büyük önem taşıyor. Tedavi sürecine başlama ve tedaviye devam etme konusunda önemli engellerden birisi de sağlık kuruluşlarında görülen ayrımcılık. Sistemde karşılaşılan engeller, sağlık çalışanları yahut hastane personeli tarafından ayrımcı muamele görmek bireylerin tedavi sürecini sekteye Ayrımcılıkla mücadele etmek ve insanlara yeni seçenekler sunmak, ikinci 90 hedefine ulaşmak için vazgeçilmez bir önem arz ediyor.

HIV, AIDS, IAS, IAS 2019


HIV yayılımını engellemek için temas öncesi profilaksiler, zarar azaltma uygulamaları ve kilit topluluklara erişim, konferansın 3. gününün öğle oturumunda önemli yer buldu.

 • -HIV’in vücuda girmesi, yerleşmesi ve sonrasında enfeksiyona yol açması sistemini tam olarak anlamak, HIV yayılımı önleme çalışmaları için kilit bir konudur. Vajinal ya da anal mukozasında hasar/enfeksiyon olan bireylerin, HIV enfeksiyonuyla karşılaşma ihtimalinin daha fazla olması bize bu konuda önemli ipuçları veriyor. Sadece virüsle karşılaşmama değil, bununla beraber virüsle karşılaşıldığı takdirde vücutta HIV’in yayılımını önlemek de eş ölçüde önemli.
 • -Damar içi madde kullanıcıları HIV yayılımı ve riski açısından erişilmesi gerekli olan önemli bir kilit topluluk. Madde kullanıcılarına erişimi zorlaştıran uygulamaların yaygın olması, dünyanın hiçbir ülkesinde HIV yayılımını engelleme konusunda olumlu sonuç vermiyor. Bu bireylere oldukları yerde topluluk temelli çalışmalarla ulaşmak ve HIV yönünden korunmalarına destek olmak, virüsle mücadele yönünden gerekli bir girişim.

Konferansın üçüncü gününde aynı zamanda Antiretroviral tedavide günlük haplara alternatif olacak yeni tedavi yöntemleri konuşuldu.

IAS2019’da gündemde olan konulardan bir diğeri de tedavide uzun etkili olan alternatiflerdi. 2019’da yayınlanan klinik çalışmaların sonuçları aylık enjeksiyonların kullanıma uygun olduğunu gösterdi. İngiliz HIV Birliği Başkanı Prof. Chloe Orkin yaptığı sunumda uzun etkili enjeksiyonlar, implantlar ve yakın gelecekte olabilecek nano teknolojilerden bahsetti. 

HIV ile yaşayan bireyler ile yapılan anket çalışmasında tedaviye dair en fazla dile getirilen üç beklentinin şu şekilde olduğu görüldü:

 1. İlaçların vücuttaki uzun süreli etkilerininin azalması
 2. Daha uzun aralıklarla ilaç alımını mümkün kılacak metodlar 
 3. Daha az anlık yan etkiler
 • -Uzun etkili yöntemlerin HIV ile yaşayan bireyler için oldukça önemli olduğu, ancak bu yöntemlerin herkes için uygun olmayacağı dile getiriliyor. Önemli olan, tıpkı doğum kontrol yöntemlerinde olduğu gibi herkese farklı seçenekler sunabilmek ve bireylere her yöntemin artıları ve eksilerini anlatarak kendilerine göre seçim yapabilmelerini sağlamak. 
 • -Yıllık kullanıma uygun implant çalışmaları hala devam ediyor. Bu yöntemleri de yakın zamanda görmeye başlayacağız. İmplantların etkisini anlamak için daha fazla zamana ihtiyacımız var, ancak sonuçlar ümit verici. 
 • -Bilim insanları olarak sorumluluğumuz farklı tedavi seçeneklerini, dünyanın neresinde olursa olsun daha fazla insana ulaştırmayı hedeflemektir.
HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019


4.GÜN (24 Temmuz 2019) :

HIV/AIDS konusunda en güncel çalışmaların paylaşıldığı, dünyanın en çok takip edilen konferansı olan IAS2019’un son gününde yine heyecan verici konuşmalar ve sunumlar yer aldı. Son günün ana oturumunda HIV ile yaşayan bireylerde görülebilen kronik hastalıklar, fon konusunda yaşanan problemler ve rezervuar çalışmaları ön plana çıktı.

 • -HIV ile yaşayan bireyler günümüzde daha uzun süre tedavi görmeye ve yaş almaya devam ettikçe,eşlik eden enfeksiyonların yanında görülebilen kronik hastalıklara da dikkat çekmek önem kazanıyor. HIV ile yaşayan bireylerin, bazı kronik hastalıklar açısından virüs ve tedavinin de etkileriyle daha fazla risk taşıdığı biliniyor. Bu durum, takip sürecinde daha etkili tarama ve yönetim metotlarının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, HIV ile yaşayan bireylerin de sigara kullanmama, sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam biçimi sürdürme konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Özellikle sigara, her zaman olduğu gibi neredeyse tüm kronik hastalıklar için virüs ve tedaviden çok daha önemli bir risk oluşturuyor.
 • -HIV/AIDS alanında çalışma ve araştırmalara ayrılan fon ve bu fonların dağıtılması konusuna önemli eksikler mevcut. UNAIDS’in ve diğer birçok kuruluşun 2030’da erişilmesini beklediği “sıfır yeni enfeksiyon” hedefine yaklaşmak için, daha etkili stratejiler geliştirilmesi ve araştırmalara daha fazla fon ayrılması gerekiyor. Dünya Bankası projeksiyonlarının gösterdiği üzere, kilit topluluklarda HIV enfeksiyonunun önlenmesine daha fazla kaynak aktarmak büyük önem arz ediyor. Sistemsel ve yönetimsel harcamaların azaltılıp, tedavi ve önleme çalışmalarına kaynak aktarılması bu hedefe erişebilmek için en önemli yollardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
 • -Primer HIV enfeksiyonu sebebiyle hastaneye başvuran bireyler, %50 oranında tanı alamıyor. Daha erken tanı almak ve tedaviye erken dönemde başlamak hem antikor hücrelerinin sayısının artması, hem de uzun dönemli olumsuz etkilerin azaltılması açısından büyük önem taşıyor.
HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019


Antiretroviral tedaviye dair yeni çalışmalar konferansın neredeyse her gününde olduğu gibi, son gününde de konuşmalar arasında yer buldu. Yeni tedavi çalışmalarından gelen olumlu sonuçlar farklı bireyler için farklı tedavi seçeneklerinin sunulması açısından önem taşıyor.

Yapılan oturumlarda üzerinde çalışılmaya devam edilen tedavi yöntemlerine dair vurgulanan mesajlar şu şekildeydi:

 • -Dünya Sağlık Örgütü, ergenlik çağındakiler, erişkinler ve gebelik çağındaki kadınlar dahil olmak üzere tüm HIV ile yaşayan bireylerde Dolutegravir’i birinci seçenek olarak öneriyor. 
 • -Üç etkenli tedavilere alternatif olarak, iki etkenli tedavilere dair yapılan çalışmalar ve deneyler, etkinlik açısından olumlu görünüyor. İki etkenli tedaviler ilerleyen dönemlerde yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkabilecek olsa da, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. 
 • -İslatravir (MK-8591) isimli yeni ilaç, 96 haftalık klinik deney sonucunda viral baskılanma açısından olumlu sonuçlar sergiledi. Elde edilen sonuçlara göre, bu madde yakın tarihte yeni tedavi alternatifleri ile beraber değerlendirilebilir.

Yapmış olduğumuz sosyal medya paylaşımlarıyla da her gününü özetleyerek takipçilerimize ulaştırmaya çalıştığımız IAS2019, 4. gününde kapanış oturumu ile son buldu. Konferans raportörlerinin sunumlarına yer verilen kapanış oturumunda, bilim insanları şu konuların altını çizdi:

 • – HIV şifa çalışmalarında ilerleme kaydetmek için rezervuarları daha iyi anlamak gerekiyor. Konferansta bu konu hakkında birçok yeni çalışma gördük ve gelişmeler konusunda heyecanlıyız.
 • -HIV ile yaşamakta olup son yıl içerisinde şifaya kavuşan San Francisco ve Londra hastalarından çıkaracağımız derslerle yeni adımlar atabiliriz.
 • -PrEP kullanımı ile cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların artışı arasında nedensel bir ilişki bulunmuyor. PrEP kullanımı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları daha fazla taramamızı sağladı ve bu sayede halihazırda var olan enfeksiyonların tespit edilmesini kolaylaştırdı. Bu durum, görülen artışın nedeni olabilir. 
 • -Uzun dönem etkili yeni tedavi seçenekleri ortaya çıkıyor. Bu konuda bizim sorumluluğumuz, bu seçeneklerin her yerde erişilebilir ve herkesçe ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. 
 • -Kilit topluluklara daha fazla odaklanmak ve stigmayla mücadele yönündeki çabaları arttırmak hepimizin görevi. PrEP daha fazla ülkede, özellikle de HIV ile karşılaşma ihtimali daha yüksek olan bireylerce erişilebilir olmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin, yetkililere bu yönde çağrıda bulunması ve yapılması gerekenlerin altını çizmesi büyük önem taşıyor. 

Çok sayıda oturum, söyleşi, konuşma ve heyecan verici sunumların yer aldığı IAS2019, dolu dolu geçen 4 günün ardından kapanışını yaptı.

Pozitif Yaşam Derneği adına, konferansa katılımımız için bizlere destek olan Gilead’a ve konferansa katılım göstererek bizimle güncellemeleri paylaşan gönüllümüz Ali İhsan Nergiz’e teşekkürlerimizi sunarız.

Gelecek sene Berlin’de, IAS2020 Konferansı’nda olacak ve yine sizlerle gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz!

                                                                                             

HIV, AIDS, IAS, IAS 2019

IAS 2019

 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Atölye, 26 Haziran 2019

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi işbirliğinde Ankara’da yaşayan Sosyal Hizmet Uzmanlarına yönelik HIV / AIDS atölyesi gerçekleştirdik. HIV enfeksiyonunun tarihçesi, enfeksiyona dair bilmemiz gereken güncel bilgiler, tedavi olanakları, anahtar gruplar ve önleme çalışmalarıyla HIV ile yaşayan bireylere müdahale yöntemleri ve hak ihlallerinin konuşuldu.

Sosyal hizmet uzmanlarına yönelik atölyelerimiz İstanbul ve İzmir’de devam edecek olup atölyelerin sonrasında sosyal hizmet uzmanlarının HIV/AIDS farkındalığına yönelik araştırmamızın sonuçlarını raporlayacağız.

 

TED İstanbul Koleji Model United Nations HIV Farkındalık Sunumu, 25 Mayıs 2019

TED İstanbul Koleji’nde düzenlenen Model United Nations (TEDIMUN) Konferansı’na katılarak yaklaşık 100 genç lise öğrencisine HIV/AIDS ve Stigma konusunu anlattık. Sunum sonrasında ilgili gençlerle soru cevap etkinliğinde bulunduk ve gençlere “Pozitif Bak!” broşürlerimizi dağıttık. Gençlerle beraber düzenlediğimiz bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerimiz 2019-2020 eğitim yılı açıldığında da devam edecektir. Bizi takipte kalın!

Hacettepe Üniversitesi HIV ve Damgalama Toplantısı, 11 Mayıs 2019

Pozitif Yaşam Derneği olarak 11 Mayıs’ta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun organize ettiği “HIV ve Damgalama” bilimsel toplantısına katılım sağladık. Dr. Aygen Tümer’in HIV’in tarihçesi, Dr. Ahmet Çağkan İnkaya’nın HIV Bulaşının Engellenmesi ve Dr. İrem Yıldız’ın HIV ve Stigma hakkında konuşma yaptığı bu toplantıda, HIV ile yaşayan bireylerin sağlık sisteminden ve sağlık çalışanlarından beklentileri üzerine deneyim aktarımında bulunduk.

 

Geri Dön