Pozitif Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

Pozitif Yaşam  Derneği,
  HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini  kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırıcı bilgilendirme çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel,  ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini  yerine getirmek,

HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme, savaşım çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, sadece HIV+  kişilerden  değil, O’nların akraba ve yakınlarından, doktorlardan,öğretim üyelerinden,   aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.
 

777-888
 777
-888
 

AB ölçeğinde bir araya gelen "Hasta Hakları Çalışma Grubu" geçen yıl 18 Nisan'ı AB Hasta Hakları Günü olarak ilan etti !

 “Patients’ Rights have no borders” / “Hasta Haklarının
  Sınırları Yoktur”

Active Citizenship Network (ACN) öncülüğünde bir araya gelen Avrupa  Birliği (AB)’ne üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Hasta Hakları Çalışma  Grubu geçen yıl bir araya gelerek AB kapsamında geçerli olacak yeni bir  “Avrupa Birliği Hasta Hakları Günü” ilan ettiler.

18 Nisan tarihinde AB içinde 25 ülkede 80’e yakın etkinlikle gerçekleştirilecek olan bu etkinliklere, söz konusu çalışmalara “gözlemci” sıfatıyla katılan “Hasta  Hakları Platformu” ve onun içinde yer alan “Sağlık Hakkı Hareketi Derneği”  olarak bizler de bir basın açıklamasıyla katılıyoruz.

AB Hasta Hakları Çalışma Grubu’nun ilan ettiği ve kaynağını Avrupa Temel Şartı’ndan alan ve “14 Hak” olarak nitelendirilen hakların çoğunun halen pek çok AB ülkesinde de olduğu gibi; ülkemizde de gerçekten ve uygulamada varolduğunu söylemek ne yazık ki olanaklı değildir.

Toplumun ve bu hakkın gereği olan hizmetleri “planlayan, sunan ve yerine getirenlerin” dikkatini konuya çekmek üzere ilan edilen bu günün bir benzeri olan “Hasta Hakları Günü”, ülkemizde 1998 yılından beri, her yılın 26 Ekiminde gerçekleştirilmektedir. 
Yazının Devamı için


777
-888
 12-13 Nisan’da Pozitif Yaşam Derneği olarak Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği Gepgenç Festival’deydik
 
Santral İstanbul kampüsünde  2 gün boyunca stand açarak, gençlere ulaşıp farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu yıl  2. si düzenlenen festivale ilk kez katılmanın ve yoğun ilgiyle karşılaşmamızın haklı coşkusunu yaşadık.

Çok renkli ve çok sesli bir atmosferde gerçekleşen festival etkinlikleri bağlamında, PYD’nin düzenlediği ''Hangimiz Pozitif ne farkeder?'' yazılı stickerlarımız hemen hemen tüm katılımcıların bir yerlerine yapıştırılmıştı. Hatta ısrarla standımıza uğrayarak kendilerini stikerlamamızı isteyen bir çok çılgın :) ziyaretçimiz de oldu. Üzerin
de sadece HIV Pozitif yazan tişörtlerden giyen gençlerin sayısı dikkati çekecek kadar fazlaydı.
Kurulma amacı “Ayrımcılık ve damgalanma gerçeğini parçalamak olan” Pozitif Yaşam Derneği hasta hakları ihlâline dikkat çekerken, eş zamanlı olarak HIV/AIDS’in temel bulaş yollarından biri olan “korunmasız cinsel ilişkiye hayır” demek için Eczacıbaşı’nın anahtarlık içersindeki çikolatalı kondomlarını dağıttık. HIV/AIDS'in bulaş yollarını engelleyen bilgiler de verdik.

Büyük bir katılımın olduğu, yüzlerce genç insanın toplandığı bu organizasyonda, her zamankinin aksine en çok görünür olan  HIV ve HIV Pozitif'lerdi. 2 gün boyunca standımıza uğrayan ziyaretçiler ve Gepgenç 2008'in ana teması nedeniyle önem taşıyan komşularımız HIV/AIDS hakkında ve HIV ile yaşam konusunda bilgilendirildiler.


777
-888

 

Yurtdışı seyahatine çıkan üyemizin HIV Pozitif gözüyle AMSTERDAM izlenimleri;

Benim en hayran kaldığım yer hastaneleri oldu. Benim gibi HIV+ olan arkadaşımın kontrol günüydü. Doktorada birlikte girdik. Test sonuçlarına bilgisayar ekranında doktoru ile birlikte bakıyorlardı. Doktor durumunun ne olduğunu tane tane anlatıyor, detaylı bilgi veriyor ve en önemlisi, elleriyle süppeerrr hareketi yaparak moral veriyordu... Odasına geleni tam gaz motive yolluyordu. Hizmet bununla da bitmiyor, ayrıca birde sosyal yaşam için danışman var. Onunla da tanıştık. Kontrolden sonra bizi sohbet etmek için odasına davet etti. Neredeyse 2 saate yakın yanında kaldık.


Hollanda da 15.000
HIV ile yaşayan olduğunu!, sadece kendi hastanelerinde 700 kişi takip ettiklerini
 söyledi
.
  Yazının Devamı için
 


777
-888
 


 

777-888

 

Aids ile Mücadele Derneği Denizli şubesini ziyaret ettik.  

AMD başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut’un  daveti üzerine 11 - 12 Nisan tarihlerinde  Pozitif  Yaşam Derneği’nin 2 yönetim kurulu üyesi,  Aids ile Mücadele Derneği  Denizli Şubesi yetkilileri ile 2 tam gün süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Denizli’de yapılan toplantının ilk günü,  derneğimizin yanı sıra AMD’ de  yaptıkları faaliyetler/projeler hakkında bilgi içerici sunumlar yaptı.

Bu toplantıya Denizli'de faaliyet gösteren Soroptimist Kulübü, GIKAD, TurkMSIC, Kadın Platformu Yetkilileri, Pamukkale Tıp Fakültesi öğrencileri ve özel sektörden yetkililer de katıldı.

Derneklerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı  bu buluşmanın;  kuşkusuz  toplantı partnerleri için son derece faydalı olduğu kanaatini taşıyoruz.Toplantının ikinci gününü ise Biz PYD ve AMD yetkilileri başbaşa vererek hangi konularda işbirliği yapabileceğimizi, sorun ve çözüm odakları üzerinde araştırma yapıp bu iki STK’nın işbirliğinin güçlenmesi için ortak projelere imza atmak üzere sözleştik.

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) Denizli şubesinin katkılarıyla gerçekleşen bu organizasyon için Sayın Kezban Ögelman ve Sayın Gökhan Kılınç’a çabalarından dolayı teşekkür ederiz.
 

Mısır'da 4'ü HIV taşıyıcısı 5 eşcinsele hapis

Mısır'da 4'ü AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı 5 eşcinsel "fuhuş" suçlamasından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adli kaynaklar, geçen ay ortasında Kahire'deki bir fast food lokantasında, yöneticisiyle girdikleri münakaşanın ardından tutuklanan 5 erkeğin, yapılan test sonucu eşcinsel olduklarının anlaşıldığını belirttiler. Mısır'da eşcinsellik resmen bir suç olarak kabul edilmese de, erkek fuhuşu olarak kabul edilen bir yasayla eşcinseller hakkında dava açılabiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Şubat ayında iki HIV taşıyıcısı Mısırlının, yargıç-karşısına çıkarılmadan önce hastanede yataklarına zincirlendiklerini ve işkence gördüklerini iddia etmişti.

41 ülkeden 117 insan hakları kuruluşu da Mısır Sağlık Bakanlığı ve Hekimler Odası'na kısa süre önce birer mektup göndererek, AIDS virüsü taşıyanların tutuklanmalarını ve zorla test yapılmasını kınamıştı.

Kahire'de Mayıs 2001'de bir diskoteğe düzenlenen baskında tutuklanan 52 Mısırlı eşcinselin 23'ünün fuhuş ve İslam'a hakaretten 1 ila 5 yıl hapis cezalarına çarptırılmaları uluslararası tepkilere yol açmıştı.

Yorum: Ne dersiniz, HIV taşıyıcılığı sadece fiziksel bir rahatsızlık mıdır, yoksa aynı zamanda kanuni bir de suç mudur?  Evet pek çoğumuza göre bu sorunun yalnızca tek bir yanıtı olabilir. Ancak maalesef dünya üzerinde böyle düşünmeyen bazı ülkeler de mevcut.. O topraklarda yaşayan HIV+'ler yalnızca toplumsal baskılarla mücadele etmekle kalmayıp, her an hapse atılma korkusuyla da burun buruna yaşamak zorundalar. Çünkü oralarda 'AIDS' kelimesi hala 'fuhuş' ile eşanlamlı..


777
-888

 

TurkMSIC TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ RAPORU AÇIKLADI..
 

 

Bu sene TurkMSIC, UN HIV/AIDS Tema Grubu ile birlikte ve de Pozitif Yaşam Derneği ve bazı Halk Sağlığı Uzmanlarının yardımıyla büyük bir başarıya imza attı. Çalışmamızın amacı HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

HIV/AIDS ile ilişkili damgalama ve ayrımcılık, HIV ile yaşayan kişiler için enfeksiyonun kendisi ile başa çıkmaktan daha ağır olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanları tarafından da ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir.

 


Bu araştırma, Türkiye çapında çeşitli tıp fakültelerinde (22 Tıp fakültesi) okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin (top 2300) HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve fakültelerde verilen HIV/AIDS eğitimi konusunda genel durumun saptanması amacıyla yapılmıştır.

Araştırmaya katılanların %47,1’i kız öğrenci olup, yaş ortalaması 23,9’dur.  Elde edilen verilere göre; 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin % 47,4’ü HIV’in anne sütüyle bulaşabildiğini bilmemektedir. Anne sütü konusundaki bilgi düzeyi, öğrencilerin cinsiyetleri açısından anlamlı fark göstermektedir (p=0.001). Öğrencilerin %12,4’ü HIV’in sivrisinek aracılığıyla bulaşabileceğini ifade etmiştir. %75,9’u ELISA yöntemiyle antikor tayini için gerekli süreyi bilmemektedir ya da mevcut bilgisinden emin değildir.  Yazının devamı için

 


 
777-888
 SantralİSTANBUL'da Yaşayan Kütüphane'diydik..

Daha önce Barışarock’ta okuyucularıyla ilk kez buluşan Yaşayan Kütüphane bu kez  11-16 Nisan 2008 tarihlerinde Santralistanbul’da  Gepgenç festivali etkinliklerinde okuyucularıyla yeniden bir araya geldi. Bu kütüphaneyi diğerlerinden ayıran en temel özellik kitapların; çeşitli meslek gruplarına dahil olan kişilerden ve  hak ihlâllerine ya da turlu engellere uğramış insanlardan oluşmasıydı. Özellikle toplumda önyargılı olunan konuların özneleriyle ilgili, çeşitli kitapların yer aldığı kütüphanede 6 HIV Pozitif toplam 200 civarında okuyucu ile birebir görüşmeler yaptı ve böylece  HIV’e yönelik  önyargıların toplumda kırılması adına yaptığımız çalışmalara bir halka daha eklenmiş oldu.

Okuyucuların HIV/AIDS’e yönelik sorularının yanıtlandığı görüşmelerde, tanı alma süreciyle başlayan psikolojik, sosyolojik ve fiziksel süreçler paylaşıldı ve okuyucuların konuyla ilgili tüm boyutları görmelerine katkıda bulunuldu. Okuyuculardan alınan geri bildirimlerde bildiklerini düşündükleri pek çok şeyin yanlış olduğunu ve HIV Pozitif olarak yaşamanın sosyal zorluklarını öğrendiklerini ifade ettiler. Yaşayan kütüphanede kitap olan HIV Pozitifler ise özgürce kendilerini ifade edebilmenin ve anlaşılabilmenin mutluluğunu yaşadılar..


   
777-888

 


 
    Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz: 
 
  
                   
Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

 
                
  Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

 
                   
Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği
 

 


777
-888


 


777-888

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org


 
 Pozitif Yaşam Destek Merkezi


     Tel    :  0 212 288 38 83
     Faks  :  0 212 288 38 84
     GSM  :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]


    Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
 
  tıklayınız

    http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

777-888
Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir.
PYD