Pozitif Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

   
Pozitif Yaşam  Derneği,  HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini
    kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini  artırıcı bilgilendirme  çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel,
    ruhsal ve sosyal açıdan  güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini
    yerine getirmek,

    HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme, savaşım çalışmalarını yapmak amacıyla
    kurulmuştur.

    Dernek, sadece HIV+ kişilerden  değil, O’nların akraba ve yakınlarından, doktorlardan,öğretim üyelerinden,
    aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.

 

                                            777-888
 

                           


777-888
 

Sağlık Bakanlığının HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı kapsamında Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri'nin tanıtımı için hazırlattığı medya kampanyasını Mart ayı bültenimizde duyurmuş ve bu merkezlere ulaşmada yaşanan sorunlara değinmiştik.Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Peyman Altan'ın konuya  hassasiyetle yaklaşması ve gerekli tedbirlerin alınması sonucunda merkezlerin hepsinin sorunsuz bir şekilde çalışır hale gelmesi sağlanmıştır. Bakanlık ve STK işbirliği sonucu sağlanan bu gelişmeyi duyurmak isteriz.

Test öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti sağlayan bu merkezlerin HIV şüphesi taşıyan kişilerin doğru bilgiye ulaşarak  yaşayabilecekleri travmaları azaltması açısından vazgeçilmez olduklarını düşünüyoruz.

Bu merkezlerin var olmasında ve etkin çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halkımızı Gönüllü Danışmanlık ve Test merkezlerinde test yaptırmaya davet ediyoruz.

Merkezlerin iletişim bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.


İSTANBUL

 
Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü                   212 261 21 15 / 260 19 18

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü                            212 225 73 73 / 234 48 31
 

Dr.Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
              216 441 39 00 / 1163-1821-1850

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  216 414 45 02 1906

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
                    212 221 77 77 1368-1369

ANKARA

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
                          312 434 22 09 - 1204/1207

Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi                            312 595 35 01 / 595 35 02 

İZMİR

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
                           232 469 69 69 - 1717/1707

Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi                 
        232 484 12 30 – 223

AIDS
ile Mücadele Derneği                                                  232 243 60 70         

TRABZON

Trabzon Eğitim Araştırma Hastanesi
                               462 230 23 01 – 1059
 


777
-888
 


Truvada da artık Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamında!

15 Mart 2008 Cumartesi günü İstanbul’da HIV tedavisinde Avrupa ve Amerika’da yoğun olarak kullanılan Truvada
(emtrisitabin+tenofovir disoproksil fumarat)
lansman toplantısı yapıldı.


19 Mart 2008 Çarşamba günü de geri ödeme listesine giren ve sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen Truvada (emtrisitabin+tenofovir disoproksil fumarat) Türkiye’de HIV taşıyıcılarının tedavisine sunuldu.

NRTI ilaç grubunun bir üyesi olan Truvada, günlük ilaç kokteyli içinde tek doz olması açısından,  Avrupa ve Amerika’da birçok HIV taşıyıcısı tarafından tercih sebebidir. Detaylı bilgiye www.truvada.com adresinden ulaşabilirsiniz.       

 

777-888
 


Sosyal Güvenlik Reformu'nun olumsuz etkilerini yaşamaya başladık..

 

Pozitif Yaşam Derneği, HIV pozitif kişilerin sağlık kontrollerinin en önemli ayağını oluşturan,  Lenfosit profili (CD4)  ve Viral Yük (HIV RNA) testlerinde yaşanan sosyal güvence ve ödeme sorunlarını araştırdı.

 

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) 1996 yılında tanımlanan ART (Anti Retroviral Therapy) tedavisi ile günümüzde kronik hastalıklar kategorisinde bulunmaktadır. HIV ile yaşayan kişiler erken tanı aldıkları durumlarda; ilaç kullanmadan 3-12 yıl kadar normal hayatlarını devam ettirebilmekte, daha sonra da düzenli olarak ilaçlarını alarak hayatlarını diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi sürdürebilmektedirler. (Hatta günümüzde AIDS basamağında tanı alan kişiler dahi, tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra eski sağlıklarına kavuşabilmektedirler.) Ancak tüm bu süreçte periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri vardır. Bu sağlık kontrollerinin en önemli ayağını CD4 ve HIV RNA testleri oluşturur. Her HIV Pozitif yılda en az 2 kez bu testleri yaptırmalıdır. Bu test sonuçlarına göre tedaviye başlanması veya ilaç değiştirilmesi kararı alınır. Durumu kritik olan HIV/AIDS'le yaşayan kişilerde ise, en kısa zamanda alınan test sonuçlarına dayalı tedavi hayat kurtarır. Bu testlerin yapıldığı hastane sayısı sınırlı olmakla birlikte 3 ay öncesine kadar birçok hastane bu testleri yapmakta veya yapılması için üniversite hastanelerine sevk vermekteydi. Fakat sosyal güvenlik reformu kapsamında değişen sağlık ve geri ödeme sistemi ile şu an hastaneler her türlü teşhis ve tedaviyi kendi içlerinde çözmek zorunda kaldıklarından dolayı HIV Pozitifler için gerekli testlerde de hastanelerde farklı uygulamalar yapılıyor. Bu sebeple birçok HIV Pozitif yaşamsal önem taşıyan rutin testlerini yaptıramıyor. PYD olarak gerek yaptığımız danışan görüşmeleri, gerekse doktorlarımızı bizzat arayarak mevcut uygulamalara ilişkin edindiğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

PYD olarak gerek yaptığımız danışan görüşmeleri gerekse doktorlarımızı bizzat arayarak edindiğimiz bilgiler şu şekildedir:


-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınan bilgiye göre

60 TL üzerindeki testler SSK tarafından halen ödenmemektedir. Hastadan 150 TL katkı payı alınarak hastaneye yatışı sağlanıp, HIV RNA ve CD4 testleri gerçekleştiriliyor.


-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre; 
HIV RNA ve CD4 testleri için, Çapa Tıp Fakültesine yönlendirme yapılıyor.


-İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
Dosya takibi yapılan hastalar, hastane içinde anlaşmalı, masraflarının bir kısmı hastane döner sermayesi ve bir kısmı da HIV’le yaşayanın sosyal sağlık güvencesi tarafından ödenen özel bir laboratuvara yönlendirilerek, CD4 ve HIV RNA testleri yapılıyor. Kayıtlı ve sigortası olan HIV Pozitif'lerden ücret talep ed
ilmiyor.

Diğer hastanelerde takip edilen hastaların, kurye ile kanları gönderildiği takdirde testlerinin yapılabileceği bilgisi alındı-Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
CD4 ve HIV RNA testleri 3 ay öncesinde hastane bünyesinde yapılmasına rağmen, bugünlerde Düzen vb. özel laboratuarlara yönlendirilerek, testlerin %30 indirimli olarak yaptırmaları sağlanıyor.


-Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
Dosya takibi yapılan hastalara, CD4 ve HIV RNA testleri ücretsiz gerçekleştiriyorlar. Kayıtlı olmayan hastaların testleri sevk ile yapılmıyor ancak hastaneye kayıt yaptırılırsa testler mümkün oluyor.


-İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
Hastalar İstanbul Samatya Eğitim Araştırma Hastanesine yönlendiriyor. Hastane içinde bu testlerin fiyatlandırması ve ödemesi ile ilgili hiç bir işlem yapılmıyor.


-İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yönlendiriyorlar..

-Hacettepe Tıp fakültesi’nden alınan bilgiye göre;
Sosyal güvenceye tabî olan HIV’le yaşayanların testlerini yapıyorlar

-İstanbul Haydar Paşa Numune Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
3 ay öncesinde Çapa Tıp Fakültesine sevk veriliyor ama yeni düzenlemeden dolayı Çapa Tıp Fakültesi sevk kabul etmediğinden, bu hastaneye kayıt yaptırarak testlerini orada yaptırmaları öneriliyor.
 
-İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan bilgiye göre;
3 ay öncesinde Çapa Tıp Fakültesine sevk veriliyor ancak yeni düzenlemeden dolayı Çapa Tıp Fakültesi sevk kabul etmediğinden bu hastaneye kayıt yaptırarak testlerini orada yaptırmaları öneriliyor.
 
- Ege Tıp Fakültesi’nden alınan bilgiye göre;
Ayakta gelen HIV taşıyıcılarına 50 TL üzeri işlem yapamıyorlar. O nedenle ayakta hasta geldiğinde bir günlük yatış sağlayıp tüm testlerinin güvence kapsamında yapılması sağlanıyor.   

Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi'nden alınan bilgiye göre;
Kayıtlı ve sigortası olan HIV Pozitif'lerden ücret talep ed
ilmeden CD4 ve HIV RNA testleri yapılıyor.


777
-888
 


         
 Pozitif Yaşam Derneği Gepgenç Festival' e katılıyor..

Bu yıl ikincisi düzenlenen GePGeNç FeSTiVaL 11-16 Nisan 2008 tarihlerinde Santralistanbul’da hayat buluyor. Gençlerin ve gençlik kuruluşlarının biraraya geldiği kar amacı gütmeyen GePGeNç’in bu yıl ki teması: Komşuluk.

PYD olarak bizde komşularımızı ağırlıyor olacağız standımızda. HIV/AIDS Konusunda Farkındalık
Yaratma Çalışmaları
ile başvurduğumuz GePGeNç festivalinde ''İyi Örnekler'' dalında gençlere ulaşacağız.

Daha fazla bilgi için e   http://www.gepgencfestival.net/ 


777-888
 

“Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığı ile 18–22 Mart 2008 tarihleri arasında  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca öğrenci yurdunda gerçekleştirilen Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesine 17-24 yaş arası 20 yeni akran eğitmeni katıldı. 

Eğitimin 3. gününde HIV/AIDS konusu işlendi. Toplum Gönüllüleri Vakfı eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi içerikli sunum ve HIV tanısı alma psikolojisini hissettiremeye yönelik gerçekleştirilen ‘şeker’ oyunundan sonra oturum sırası Pozitif Yaşam Derneği temsilcisindeydi. Yaşadığı tanı travmasını, sonrasındaki süreci eğitmen adaylarıyla paylaşan temsilcimiz aynı zamanda Pozitif Yaşam Derneği’nde onlarca HIV Pozitif'e verdiği danışmanlık tecrübelerini ve onların  hastanelerde, sosyal çevrelerinde ve işyerlerinde HIV tanılarının bilinmesi/öğrenilmesi durumunda yaşadıkları hak ihlallerini ve damgalanmaları anlattı. HIV ilaçları ve onların yan etkileri, beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü kılan yaşam tarzı, cinsel yaşam ve HIV tanısını başkalarıyla paylaşma gibi konulara da değinildikten sonra soru cevap bölümüne geçildi. Devamı için 88
 

 777-888
 


                       
Uyuşturucu kullanıcılarının ortak şırınga kullanımı ve korunmasız cinsel ilişki, HIV/AIDS bulaşı konusunda İran'ın karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden biridir. İran için tam bir devrim niteliği taşıyan çözümse otomatik makinelerden prezervatif, şırınga ve eğitim broşürü dağıtılacak olması! İlk makineler Tahran'ın yoksul bölgelerine yerleştirilecekmiş.

AIDS Araştırmaları Merkezi Başkanı Minu Muhrez İran'da 16 bin 900 kişinin AIDS virüsü taşıdığının tespit edildiğini, ancak gerçek rakamın 100 bin dolayında olduğunu tahmin ettiklerini söylüyor. Muhrez'e göre geçmişte uyuşturucu bağımlılarının suçlu muamelesi görmesi ve AIDS'lilerinde hastalıklarını gizlemeleri nedeniyle bu tür hastalıklar İran'da büyük bir hızla yayıldı. Ülkede AIDS ile mücadele kapsamında kliniklerde ücretsiz ELISA testi ve ART tedavisi yapıldığı gibi sayıları artan hayat kadınlarına da prezervatif dağıtılıyor.
                                                                                                         
İran hükümetinin 2008 yılı için AIDS'le mücadeleye ayırdığı bütçe yaklaşık 30 milyon dolar olarak belirlenmiş. İran, uyuşturucu ve AIDS'le mücadele kapsamında, öncelikle bu sorunların varlığını kabul ederek tabularını yıkmaya başlamış olması oldukça sevindirici. Ancak dansın ve müziğin bile kamuya açık alanlarda yasak olması yüzünden gençlerin eğlenmek için kendilerini eve kapatmak zorunda kaldığı bir ülkede uyuşturucu bağımlılarının ve HIV/AIDS hastalarının sayısının azalması ne kadar mümkündür!
İRAN'DAKİ UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI İÇİN İLGİNÇ TEDAVİ YÖNTEMİ                           


İran'daki Rejenerasyon Merkezi'nde bugüne kadar 7 bin kişi tedavi görmüş. Kurucusu da bir zamanlar uyuşturucu bağımlısı olan merkezde ilginç bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastaların günlük belli dozlarda afyon almalarına izin veriliyor. Ardından hastalara her ay bu dozların yüzde 20 oranında azaltılması telkin ediliyor. Böylece hastalar kendi inisiyatifleriyle bağımlı olmaktan kurtulmuş oluyorlar. Merkezde terapi kapsamındaysa, hastalar sportif aktivitelere katılıyor. İlgi alanlarına göre voleybol, futbol, rugby gibi spor dallarını seçen hastaların en başarılı olduğu alan okçuluk. Merkezde tedavi görmüş iki erkek ve bir kadın bağımlı bugün İran'ı uluslararası spor platformlarında temsil ediyor ve 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Radikal Gazetesi


777
-888

 

HIV taşıyıcıları 
 

hukuk mücadelelerine devam ediyor!Pozitif Yaşam Derneği’ne evlenmelerine izin verilmediğini belirterek, hukuki danışmanlarımızdan destek  almaya gelen çiftimizle yapılan röportajımız ektedir.

Yaşadığınız ihlâli anlatır mısınız?
………. belediyesine evlilik başvurusu yapmıştık. Belediyeye sağlık ocağından HIV + olduğum bilgisi gitmiş. Çalışan memur tarafından hakarete uğradım. “Bu nikâh burada kıyılamaz, kanunen yasak. Risk altına giremem.” dedi. Bu nikâhı kıyamayacağına dair bir resmi yazı istedim. Ancak belediye yetkilisi, söz konusu belgeyi vermedi.

Neler hissettiniz?
Çok sinirlendim, dışlandığımı hissettim. En kötüsü de, ailemin ve diğer kişilerin yanında bunları yaşamış olmamdı.

Haklarınızın neler olduğunu biliyor muydunuz?
Bu nikâhın kıyılmasında yasal engel olmadığını ve HIV statümü başkalarının yanında konuşamayacağını biliyordum.

Haklarınızı nasıl öğrenmiştiniz?
Pozitif Yaşam Derneği’nden ve yayınladığı kitaplardan öğrendim.

İhlâl ile ilgili nasıl bir yol izlediniz, nasıl karar verdiniz ?
PYD’den hukukî destek aldım.  Hakkım olan bir durum gasp edilmek istendiği için yasal süreci başlattım.

Kişisel bilgilerinizin deşifre olmasından korkuyor musunuz?
Evet tedirginim, ama uğradığım ihlâle sessiz kalamazdım.

Aile ve çevre desteği alıyor musunuz bu konuda?
Evet alıyorum. Ailem  ve PYD  hep yanımda oldular.

Hukukî yola başvurmayı niçin istiyorsunuz?
Haklarımı aramak istiyorum, başka HIV Pozitiflere bu kötü muamelelerin yapılmasının önünde bir engel oluşturması açısından bu davanın örnek teşkil etmesini arzu ediyorum.

 

777-888
 

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması, sonuç raporu UNFPA tarafından açıklandı.

Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) işbirliği ile gerçekleştirilen bu araştırma, gençlerin üreme ve cinsel sağlık deneyimleri, davranışları ve tutumları ile bu konudaki bilgileri, gereksinimleri ve hizmet beklentileri konusunda bilgi toplamak amacıyla yapılmış, 3500 hanede hane halkı üyesi gençlere ulaşmayı hedeflemiş bir araştırmadır.

Sorun alanı itibarı ile Türkiye’de bu konudaki ilk araştırma değildir. Ancak, 15-24 yaş arası gençliğe Türkiye çapında ve hane bazında ulaşması nedeni ile bir ilk sayılır. Bunun yanı sıra, 2004 yılında kurulmuş ve kendi alanında çeşitli projeler gerçekleştirmiş olan Nüfusbilim Derneği’nin de bu denli büyük çaplı ilk araştırmasıdır. 

Ülke çapında çok sayıda hanede ve kişilerle yüz yüze görüşme yapılarak bilginin toplandığı bir alan araştırması olan bu proje, hane halkı cevaplama oranlarında yüzde 90, bireysel görüşmelerde ise erkeklerde yüzde 74, kadınlarda yüzde 86 gibi yüksek cevaplama oranlarına ulaşabildi Önsöz Demograflar Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığını işaret etmektedir. Ancak genç nüfusun oranı azalmakla birlikte, sayısının artmaya devam ettiği de bir gerçektir.Son yıllarda doğurganlık eğilimindeki değişikliklere bağlı olarak kaba doğum hızımız düşüyor olmakla birlikte; doğurgan çağdaki nüfusun genişlemesi nedeni ile yıllık doğum sayılarında belirgin bir azalma görülmemektedir. Raporu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız88


777-888
 

İzmir Danıştay 10. Dairesi, Kızılay tarafından verilen kanla HIV virüsü bulaşan Y. O’nun ailesine 152 bin YTL manevi tazminat verilmesine karar verdi!

Kararla, Y.O’nun ailesinin sürdürdüğü 10 yıllık mücadelede iç hukuk yolları  tamamlanmış oldu. Kararda, bakanlığın denetim görevini yapmayarak hizmet kusuru işlediği vurgulandı.

1996 yılında prematüre olarak doğan Y.O’ya Kızılay tarafından verilen kanda AIDS hastalığına yol açan HIV 1 virüsü bulunduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Y.O’nun ailesi, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Kızılay’a karşı 30 bin TL’ lik manevi tazminat davası açmıştı. Yedi ayda sonuçlanan davada, aileye yasal faiziyle birlikte 60 bin TL’lik manevi tazminat ödenmesine karar verilmişti.  Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı’na karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde açılan dava da 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, bakanlığı suçlu bularak 30 bin TL tazminatın yasal faiziyle 152 bin TL olarak ödenmesine karar verdi. Kararı temyize götüren bakanlığın, Danıştay 10. Dairesi’nde görülen dava sonucunda hizmet kusuru işlediği onaylandı. 

Y.O’nun babası davaya ilişkin “Keşke oğlumun başına bunlar gelmeseydi de bu süreç yaşanmasaydı. Bu ödenen tazminat, yapılan işler evladımızın yaşamını değiştirmeyecek. Davaların hepsi boş, oğlumuzun sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Hukuk sürecinde çok mücadele ettik. Önümüz kapatılmak istendi. Zorlukları aşarak bu noktaya geldik” dedi.


777
-888

 


 
    Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz: 
 
  
                   
Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

 
                
  Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

 
                  
Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği
 

 


777
-888


 


777-888

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org


 
 Pozitif Yaşam Destek Merkezi


     Tel    :  0 212 288 38 83
     Faks  :  0 212 288 38 84
     GSM  :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]


    Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
 
  tıklayınız

    http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

777-888

                
 

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixiel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir.
PYD